Alla inlägg taggade "Regeringen"

 • Arbetet mot rasism stärks

  Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Säkerheten i skolan kan förbättras

  Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska utreda och lämna förslag...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket

  Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket för att stärka Sverige, risken för cyberangrepp är påtaglig och Rysslands invasion av Ukraina har ökat denna risk ytterligare. För att stärka Sverige presenterar regeringen nu ett nytt cybersäkerhetspaket med en investering i nya...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • Ökad takt i utbyggnaden av bredband

  Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden, regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som tillförs myndighetens stöd för bredbandsutbyggnad från 2023, främst ska satsas på utbyggnad i områden som har...

  • Skrivet juni 22, 2022
  • 0
 • Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

  Idag offentliggjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033. I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan...

  • Skrivet juni 13, 2022
  • 0
 • Regeringen har beslutat om ytterligare militärt stöd till Ukraina

  Regeringen har under mars och april fattat beslut om ytterligare militärt stöd till Ukraina, utöver det stöd som tidigare beslutats av riksdagen och regeringen. Stödet utgörs av överskottsmateriel, varför regeringen ensam kunde fatta beslutet. Vilket stöd det...

  • Skrivet maj 24, 2022
  • 0
 • Dubbelt så mycket cykling 2035 – förslag från VTI till regeringen

  Cyklingen i Sverige ska fördubblas till 2035. Det målet föreslår VTI som svar på ett uppdrag från regeringen. Mer cykling kan bidra till mer tillgänglighet, bättre folkhälsa och att Sverige når klimat- och miljökvalitetsmålen. Här finns en...

  • Skrivet maj 6, 2022
  • 0
 • Kortsiktiga satsningar i regeringens budget

  Nu presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året och pekar ut riktningen framåt. Regeringen avsätter en halv miljard extra för att anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön och utöka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är positiva till att regeringen...

  • Skrivet april 21, 2022
  • 0
 • Bilister rasar mot nya reseavdraget

  Regeringen går nu fram med en proposition om förändrat reseavdrag. Enligt den lagrådsremiss som tidigare presenterats innebär reformen att färre svenskar kommer att kunna göra avdrag för arbetsresor med bil och att ersättningen sänks från cirka sex...

  • Skrivet april 14, 2022
  • 0
 • Stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter

  Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss om grund­lags­skadestånd, förslaget innebär att enskilda ska kunna få skade­stånd av staten eller en kommun vid över­trädelser av en grund­läggande fri- och rättig­het enligt regerings­formen. I regeringens förslag görs det...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0