All posts tagged "Regeringen"

 • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

  Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt, för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap, och kommer att bidra till viktiga insatser för att...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Jordbruksutvecklingen i hela Sverige ska stärkas

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund, som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Utlovade satsningar saknas i regeringens budget

  Läkarförbundet saknar flera viktiga satsningar i regeringens budgetproposition, som presenterades idag.   – Den exceptionella kraftsamling på sjukvården som tidigare utlovats lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.  Enligt Läkarförbundet ger...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

  Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån, av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare, minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Regeringen tar inte sitt ansvar för klimatkrisen

  Politikerna förnekar Sveriges befolkning att vara del av omställningen, det skriver 16 miljösociologer vid Örebro universitet på Aftonbladet debatt. För att den svenska livsstilen ska hålla sig inom 1,5-gradersmålet behöver den bantas, från cirka nio ton koldioxidekvivalenter...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser

  Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid, barns rättigheter rätt och principen om barnets bästa är prioriterade frågor för regeringen. Ambitionen...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Regeringen vill underlätta för små företag

  Regeringen vill underlätta för små företag, att delta i offentlig upphandling och stoppa oseriösa aktörer. Regeringen har beslutat om ändringar rörande uppgifter i upphandlingsannonser som bland annat kommer att ge en bättre bild av hur konkurrensen ser...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Moderniserad föräldraförsäkring föreslås

  Regeringen vill öka flexibiliteten i föräldrapenningen, och ge föräldrar mer valfrihet för att underlätta livspusslet. I budgetpropositionen för 2024 föreslås förändringar av föräldraförsäkringen, bland annat en fördubbling av antalet dubbeldagar, att dubbeldagarna kan användas fram till att...

  • Posted september 18, 2023
  • 0
 • Satsning på skydd av värdefull natur

  Regeringen satsar 500 miljoner kronor nästa år på skydd av värdefull natur, förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras. Resurserna för skydd av värdefull natur ska därför stärkas. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Regeringen banar väg för ny socialtjänstlag

  För att socialtjänsten ska kunna möta nutida samhällsutmaningar, med träffsäkra insatser och en effektiv resursanvändning behöver socialtjänstlagen och socialtjänsten reformeras. Nu föreslår regeringen omfattande satsningar, i budgetpropositionen för 2024 för att möjliggöra reformen. – För att åstadkomma...

  • Posted september 15, 2023
  • 0