Alla inlägg taggade "Regeringen"

 • Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

  Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Svårutredda brott ökar stort

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen, av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten, antalet anställda har också ökat. Antalet...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • När ska regeringen inse det orimliga i sitt agerande

  Vi har snart levt med pandemin och dess konsekvenser i ett helt år. Ett år av lidande för både privatpersoner och för företag, i vissa fall med tragiska följder där anhöriga gått bort och livsverk försvunnit. Regeringen...

  • Skrivet februari 16, 2021
  • 0
 • Alkoholförbudet från klockan 20.00 förlängs

  Förbudet att servera alkohol på serveringsställen mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 28 februari 2021. Smittspridningen är kvar på en fortsatt hög nivå i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande restriktioner och åtgärder ska...

  • Skrivet februari 13, 2021
  • 0
 • Nu får alla barn och unga träna

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de som är födda 2002 och yngre återigen kan återgå till sina idrottsträningar och betonar vikten av att även gymnasieungdomarna nu får tillgång till träning igen. Men det är viktigt att...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Regeringens styrning och stöd för digitala investeringar kan bli bättre

  Stora och strategiskt viktiga digitaliseringssatsningar inom offentlig sektor kommer framöver till stor del handla om att skapa gemensamma lösningar, tillsammans. Ett stort steg i denna riktning togs när regeringen i den senaste budgetpropositionen avsatte särskilda medel för...

  • Skrivet december 15, 2020
  • 0
 • Regeringen förbättrar omställningsstödet: “Otroligt viktigt”

  För perioden november-december kan företag som tappat 30 procent i omsättning få stöd – vilket ligger i nivå med vad Stockholms Handelskammare efterfrågat i sina 11 av punkter för förbättringar. – Det är en tydlig förbättring som...

  • Skrivet november 29, 2020
  • 0
 • Insatser för bättre uppkoppling på tåg välkomnas

  Regeringen presenterade igår beslutet om att ge Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg. Ett beslut som välkomnas av branschorganisationerna IT&Telekomföretagen och Tågföretagen. Medlemsföretag inom IT&Telekomföretagen och Tågföretagen...

  • Skrivet november 21, 2020
  • 0
 • Jägarna vill stoppa uppdraget från Regeringen till ett antal Länsstyrelser

  När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Dessutom cementerar...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Regeringens 10 miljarder – en liten del behöver gå till astmavården

  Regeringen berättade idag att man i två ändringsbudgetar för 2020 avsätter ytterligare 10 miljarder kronor för att täcka extra kostnader för sjukvård och omsorg i samband med pandemikrisen. Astma- och Allergiförbundet välkomnar dagens besked i en situation...

  • Skrivet november 4, 2020
  • 0