Alla inlägg taggade "Regeringen"

 • Regeringen tar nästa steg mot stärkt skydd för visselblåsare

  Under gårdagen beslutade regeringen om en proposition gällande genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget stärker skyddet för de som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen ytterligare. Bland annat genom att särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden ska upprättas samt...

  • Skrivet maj 22, 2021
  • 0
 • Riksdagen säger ja till mer nätinvesteringar

  Nyligen sa riksdagen ja till att låta elnätsföretagen använda gamla outnyttjade intäkter till framtida nätinvesteringar. – Det är ett väldigt välkommet beslut, det är intäkter som behövs för att genomföra de investeringar som krävs för att möta...

  • Skrivet maj 19, 2021
  • 0
 • Regeringen vill förlänga YKB

  Regeringen vill förlänga giltighetstiden för YKB (yrkesförarkompetensbevis) med 6 månader från det datum då bevisen går ut. Detta är ett välkommet besked som Transportföretagen jobbat för. Utan förare stannar Sverige. Risken har varit överhängande eftersom en stor...

  • Skrivet maj 13, 2021
  • 0
 • Regeringen föreslår öppnande av mer idrott och publik

  Regeringen presenterade igår i ett förslag med lättnader för antal deltagare i arrangemang och möjligheter till publik på 500 personer som ska gälla from 17 maj om smittläget tillåter. Förslaget ska skickas på remiss. – Det är och...

  • Skrivet maj 1, 2021
  • 0
 • Välkommet intresse för järnvägssatsning till Oslo

  Stockholms Handelskammare, som utrett frågan om en satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, välkomnar regeringens besked: – Bättre järnväg för snabbare tåg mellan våra huvudstäder är en mycket bra investering som skulle halvera restiden, öka utbytet...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Riksdagsbeslut viktig pusselbit för stärkt elnätskapacitet

  Regeringen har föreslagit att det införs ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet i Sverige, med avsikt att stärka kapaciteten i elnäten. David Bjurhall, chef för regulatoriska frågor på Ellevio, kommenterar. – Att riksdagen beslutat att låta elnätsoperatörerna ta...

  • Skrivet april 24, 2021
  • 0
 • Svenska regeringens besked: dags att utreda Oslo-Stockholm

  Igår meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att den svenska regeringen vill titta på möjliga vägar framåt för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm tillsammans med den norska regeringen. Ett mycket efterlängtat besked för många i stråket mellan...

  • Skrivet april 24, 2021
  • 0
 • Den statliga administrationen växer, trots försök till effektivisering

  Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra...

  • Skrivet mars 20, 2021
  • 0
 • Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

  Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Svårutredda brott ökar stort

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen, av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten, antalet anställda har också ökat. Antalet...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0