All posts tagged "Regeringen"

 • Färdplan för ny kärnkraft i Sverige lanseras

  Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, är en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver elproduktionen i princip fördubblas inom 25 år, för att samhället ska klara elektrifieringen. Mot denna bakgrund presenterar regeringen nu en...

  • Posted november 17, 2023
  • 0
 • Skrämmande att regeringen inte vet

  Skrämmande att regeringen inte vet, när Sveriges utsläpp kommer att minska. Regeringen tror inte att den egna politiken gör det möjligt att nå klimatmålen, därför vill man ändra inriktning och köpa utsläppsutrymme av andra länder. Enligt FN befinner...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Sverige går vidare med nästa fas i OS-ansökan

  Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Riksidrottsförbund meddelades igår söndag att gå vidare till nästa fas om OS-ansökan Regeringen och samarbetspartiet ser positivt på en svensk ansökan om att få Olympiska respektive Paralympiska vinterspel till...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Medel beviljas för att stärka bildkonstområdet

  Regeringen har i torsdags 9 november 2023, beviljat Bildkonst Sverige 350 000 kronor för att ta fram ett kunskapsunderlag om bild- och formområdets utveckling och för att genomföra stödjande insatser. Bildkonstområdet i Sverige präglas av en stark...

  • Posted november 11, 2023
  • 0
 • Utredning ska förhindra brister i byggnadsverk

  Regeringen tog i onsdags 8 november 2023 emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen, har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. – I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

  Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns, från och med den 12 november till och med den 11 maj 2024. Detta för att regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot, mot...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar

  Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur, arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar. Utrikes födda har en svagare förankring på arbetsmarknaden, vilket gör att de riskerar att drabbas hårdare av en fortsatt ökande arbetslöshet. Sammantaget kan detta driva på...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • Förslag om samhällsvården för barn och unga

  Regeringen har tagit emot förslag om hur samhällsvården för barn och unga kan förbättras. Barn och unga i samhällsvård ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Nu har utredningen ”Barn och unga i samhällets vård”...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Krafttag för stärkt trygghet och studiero

  En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers lärande, men otryggheten i den svenska skolan har ökat över tid. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder, för att...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • 150 miljoner kronor i humanitärt stöd till Gaza

  Regeringen presenterade i går ett nytt paket med humanitärt stöd mot bakgrund av utvecklingen i Gaza, stödet om 150 miljoner kronor tar sikte på de mest akuta behoven, med kvinnor och barn i fokus. – De humanitära...

  • Posted november 4, 2023
  • 0