Nytt uppdrag om stärkt konsumentskydd över internet

By on 25 februari, 2024
Arkivbild

Regeringen har beslutat att Konsumentkreditutredningen ska få i uppdrag att analysera och lämna förslag, på hur nya EU-regler om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter ska genomföras i svensk lag.

Syftet med de nya reglerna är bland annat att stärka konsumenters rättigheter vid köp över internet.

Genom digitaliseringen har det skett en betydande förändring av marknaden, där distansförsäljning i allt högre grad sker över internet. Europaparlamentet och Europeiska rådet antog nyligen ett direktiv, som inför regler om distansförsäljning av finansiella tjänster i konsumenträttighetsdirektivet.

Direktivet inför också ett krav på näringsidkare att ha en ångerrättsfunktion, en knapp eller liknande som ska underlätta för konsumenter att utöva sin ångerrätt när konsumenten ingått avtal på internet.

Konsumentkreditutredningen har sedan tidigare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett nytt konsument­kreditdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Utredningen får nu i uppdrag att även lämna förslag på hur ändringarna i konsumenträttighetsdirektivet ska genomföras.

Utredaren ska  

  • analysera ändringarna i konsumenträttighetsdirektivet,
  • ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som ändringsdirektivet erbjuder, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 11 april 2025. Ett delbetänkande som avser delarna i de ursprungliga direktiven ska dock lämnas senast den 11 oktober 2024.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login