All posts tagged "INternet"

 • Lagrådsremiss om villkor för public service på internet

  Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen i lagrådsremissen gör det möjligt att ställa upp krav på innehåll i radio- och tv-program från public service (SR, SVT och UR)...

  • Posted januari 26, 2023
  • 0
 • Samverkan för barns trygghet på nätet

  Statens medieråd, Bris och ECPAT går samman i satsning för att öka barns och ungas trygghet på internet. Sedan förra året driver Bris och Statens medieråd Sveriges Safer Internet Centre, ett EU-projekt som syftar till att öka barns...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Så begränsar svenskarna sin internetanvändning

  De allra flesta svenskar begränsar sin internetanvändning på något sätt. Det visar nya siffror från Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2022”. Oftast är det medvetna val för att skydda den personliga integriteten, men en del begränsas ofrivilligt...

  • Posted oktober 13, 2022
  • 0
 • Ny internetbaserad metod för att behandla tonårsdepression

  Många tonåringar lider av depressioner som kan leda till svårigheter senare i livet. Kognitiv beteendeterapi på nätet är en vanlig behandling vid depression, men alla blir inte hjälpta och fler tillgängliga alternativ behövs. En ny psykodynamisk terapi...

  • Posted juli 18, 2022
  • 0
 • Polismyndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet

  Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten uppdraget som behörig myndighet enligt TCO-förordningen, vilket innebär att myndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet. EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terroris­minnehåll...

  • Posted april 28, 2022
  • 0
 • Viss minskning av olagligt elarbete i hemmen

  En färsk undersökning kring kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet, visar att olagliga elarbeten minskat något sedan 2017. Fler bostadsägare kollar också upp att elföretaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket gjorde 2017 en undersökning med...

  • Posted mars 16, 2022
  • 0
 • Nya nätlagar närmar sig från EU

  Nu börjar EUs nya lagar för internet ta form och man har tagit ytterligare sten mot ett nytt lagförslag. Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd har idag antagit Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget till nya EU-regler...

  • Posted december 14, 2021
  • 0
 • En av tio uttrycker åsikter om politik och samhällsfrågor på nätet

  Debatten om samtalsklimatet på nätet är ständigt pågående. Ny statistik från SCB ger en fingervisning om hur många som är direkt berörda i Sverige: Den visar att var tionde person uttrycker personliga åsikter om politik och samhällsfrågor...

  • Posted november 29, 2021
  • 0
 • Internet i rymden

  Att förse hela planeten med Internet verkar driva såväl Jeff Bezo som Elon Musk in i enorma projekt.  Amazon har tidigare planerat för att skicka upp drygt 3 200 satelliter för att erbjuda bredband med hög hastighet till...

  • Posted november 9, 2021
  • 0
 • KBT via internet för social ångest

  Nu startar Region Örebro län en behandling för social ångest via internet. Sedan tidigare bedrivs behandling via internet vid depression och paniksyndrom med goda resultat. Intresseanmälan och behandlingen genomförs via 1177.se vilket både underlättar för patienterna och...

  • Posted juni 17, 2021
  • 0