Så begränsar svenskarna sin internetanvändning

By on 13 oktober, 2022
Foto: Internetstiftelsen

De allra flesta svenskar begränsar sin internetanvändning på något sätt. Det visar nya siffror från Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2022”. Oftast är det medvetna val för att skydda den personliga integriteten, men en del begränsas ofrivilligt av att tekniken är för svår.

– Internet är idag en bärare av mellanmänskliga relationer och en integrerad del av samhällsväven. Det som händer på internet är en reflektion av samhällsklimatet. Genom undersökningen ”Svenskarna och internet” vill vi på Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter som ger förutsättningar för att digitaliseringen ska kunna ske på välinformerade grunder, säger Carl Piva, vd på Internetstiftelsen.

Äldre begränsas av teknik, yngre av att skydda sin integritet

Nästan alla internetanvändare begränsar sin internetanvändning på något sätt. Den vanligaste orsaken är att skydda sin integritet, som att neka appar tillgång till platsinformation eller kameran, välja bort smarta prylar från hemmet, eller undvika vissa sociala medier eller appar. Men inte alla begränsar sin internetanvändning frivilligt. Hela 2 av 3 pensionärer känner att tekniken begränsar deras internetanvändning.

– Vi har sett i flera år en ökande oro över sin integritet på nätet, att man oroar sig för övervakning från nätjättarna eller främmande makt. Att vi nu kan se att denna oro omsätts i praktiken är i grunden något positivt och tyder på att folk gör medvetna val kring sin internetanvändning för att skydda sin integritet. Att man däremot känner sig begränsad av tekniken eller av oro för att bli utsatt för bedrägerier eller annat på nätet är något som vi måste ta på allvar. Särskilt bland de äldre finns en tydligt större känsla av att tekniken begränsar deras internetanvändning, säger Måns Jonasson, internetexpert, Internetstiftelsen.

Näthat ökar bland unga

I princip alla barn använder internet. Men det senaste året har det skett en ökning av andelen som utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dem. I åldrarna 12–19 har den siffran gått från 9 procent förra året, till 17 procent i år. Samtidigt känner inte hälften av föräldrarna till att deras barn utsätts för näthat.

– Vi behöver prata om rollen vuxna har i barns närhet, både föräldrar och skolpersonal. Det är en sorglig utveckling att näthatet ökar så bland högstadie- och gymnasieelever, och att så många föräldrar inte känner till att deras barn utsätts, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen.

Roblox, som kanske inte alla känner till, används av många – åtminstone bland de yngre. Bland lågstadiebarnen är Roblox mycket större än Tiktok, Snapchat och Instagram – det är bara Youtube bland sociala medier som används av fler i den åldersgruppen. 6 av 10 låg- och mellanstadiebarn använder Roblox, men sedan sjunker användandet markant.

Mobilt Bank-id stärker sin position

Många blev digitala under pandemin och omfamnade e-tjänster. Nya siffror visar att en tredjedel av svenskarna handlar kläder mestadels via nätet. Och fler än någonsin använder internets tjänster dagligen. En effekt av det är att den dagliga användningen av mobilt Bank-id skjuter i höjden, från 47 procent förra året till 71 procent i år.

De flesta svenskarna har tittat på strömmande play- eller videotjänster under det senaste året, drygt hälften tittar varje dag. Här är SVT Play störst sett över hela året. Men Netflix lockar något fler tittare per dag och vecka. När det kommer till musik och poddar är Spotify störst – och näst störst när det gäller ljudböcker.

Så tror svenskarna att framtiden blir

I undersökningen får svenskarna sia om hur de tror att den digitala världen kommer att utvecklas och vilka smarta prylar som kommer att finnas inom fem år. Sammanfattningsvis har man en ganska ljus tilltro, där nya smarta prylar kommer att göra framtiden bättre och förenkla vardagen. Samtidigt är känslan hos både äldre och yngre att de kommer att pendla mellan att känna sig trygga tack vare smarta säkerhetslösning, och samtidigt känna sig mer sårbara när så mycket av deras liv är uppkopplat.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Internetstiftelsen

You must be logged in to post a comment Login