All posts tagged "Effektivare"

 • Effektivare och tryggare domstolsprocess för brottsoffer och vittnen

  Utredningen om ”Anonyma vittnen” har i dag överlämnat sitt slutbetänkande ”En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess” till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen lämnar förslag på hur domstolsprocessen kan bli effektivare och tryggare för brottsoffer, vittnen och andra som...

  • Posted juli 1, 2024
  • 0
 • Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar

  Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar, minskar utsläppen med 4–6 procent. Från den 1 december öppnar Trafikverket ett vägnät för 34,5 meter långa lastbilar, vilket kommer att leda till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Utsläppen väntas minska...

  • Posted december 1, 2023
  • 0
 • Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

  Regeringens arbete med att återupprätta arbetslinjen fortsätter, i budgetpropositionen för 2024 föreslås flera förändringar för en effektivare arbetsmarknadspolitik. För att stärka kontrollarbetet och möta en ökad arbetslöshet, föreslås en höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor...

  • Posted september 17, 2023
  • 0
 • Effektivare tandvård med nationell modell

  Effektivare tandvård med nationell modell för riskbedömning, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet är att en bättre prioritering utifrån patienters vårdbehov ska möjliggöra att...

  • Posted april 29, 2023
  • 0
 • En matematisk beräkningsmodell kan ge mer effektiva klimatsamtal

  Att uppnå konsensus bland länder i globala klimatförhandlingar är en lång och komplicerad process. Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en matematisk modell som beskriver hur länderna kom fram till Parisavtalet 2015 och som kanske kan bidra...

  • Posted januari 2, 2022
  • 0
 • ​Elfordon ställer nya krav på underleverantörer

  Fordonstillverkarnas omställning till eldrift påverkar redan många andra företag. De omedelbara effekterna syns bland företag som producerar komponenter till konventionella fordon, såsom transmission, avgas- och bränslesystem. Förutsättningarna förändras snabbt under de kommande fem åren, enligt rapporten Supplier...

  • Posted mars 25, 2019
  • 0