All posts tagged "Elförbrukning"

 • Fem smarta knep för att minska elförbrukningen när priset stiger

  Under förra vintern upplevde man historiskt höga elpriser, och även om denna säsong inte ser ut att bli riktigt lika kostsam utmanas de svenska hushållen ännu en gång av stigande elkostnader. Men det finns många smarta knep...

  • Posted januari 15, 2024
  • 0
 • Elförbrukningen minskade med 8 procent 2023

  Trenden med minskad energiförbrukning höll i sig under nästan hela 2023. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät minskade med 8 procent 2023, jämfört 2022. Räknas de större företagen in blir den totala...

  • Posted januari 11, 2024
  • 0
 • Elförbrukningen minskade igen i oktober

  Under oktober minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 5 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 2 procent. E.ONs kunder fortsätter att spara...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen minskade igen i september

  Under september minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag, via E.ONs elnät med 9 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 2 procent. Eldistributionen via E.ONs elnät till...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen minskade med sex procent i juni

  Under juni minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 11 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 6 procent. Det betyder att E.ONs kunder...

  • Posted juli 5, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen fortsätter att minska

  Under maj minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 16 procent, jämfört med föregående år, räknas de större företagen in blir den totala minskningen 10 procent. – Oron kring energisituationen i...

  • Posted juni 11, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen fortsätter att minska

  Under april minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 16 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen nästan 10 procent. – Vi har sett...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Elstöd till konsumenter lämnas enbart till elförbrukning

  Elstöd till konsumenter lämnas enbart till elförbrukning för konsumentändamål, regeringen har igår beslutat om en ändring i förordning (2023:108) om elstöd till konsumenter för november–december 2022. Ändringen innebär att elstöd till konsumenter enbart lämnas för elförbrukning som...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen minskade med 11 procent i mars

  Under mars minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 11 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 6 procent. – Det är sjunde månaden...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Avtagande minskning av elförbrukningen i februari

  Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen, men i avtagande takt, det framgår när förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare ställs samman. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 6,5 procent i februari...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0