Avtagande minskning av elförbrukningen i februari

By on 19 mars, 2023
Arkivbild

Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen, men i avtagande takt, det framgår när förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare ställs samman.

Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 6,5 procent i februari jämfört med ett år tillbaka.

Sedan september 2022 har minskningen per månad legat på minst 5 procent jämfört med samma period ett år tidigare, korrigerat för kalender- och temperaturskillnader.

Minskningen toppade i december med 8,2 procent, för att sedan falla till 7,1 i januari och nu 6,5 i februari.
Trots den fallande trenden är 6,5 procent förbrukningsminskning betydande.

I elområde 3 ligger minskningen på 7,3%.

Enligt Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät, motsvarar det en genomsnittlig effekt på cirka 1200 MW, vilket matchar produktionen från något av de största kärnkraftsreaktorerna i Sverige.

– Liksom tidigare vintermånader är minskningen störst i södra Sverige (elområde 4), där är minskningen 10 procent, säger Erik Ek.

Upp i elområde 1

Däremot har elförbrukningen ökat i norra Sverige (elområde 1) med 1,1 procent eller med en effekt av 17 MW i genomsnitt under februari. Enligt Erik Ek beror det bland annat på nya industrietableringar.
Enligt Erik Ek har det utifrån ett kraftbalansperspektiv varit viktigt under vintern att förbrukningsminskningen varit som störst under topplasttimmarna, alltså när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar. Det är mellan 8-11 på morgonen och 16-19 på kvällen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Kraftnät

You must be logged in to post a comment Login