All posts tagged "Svenska Kraftnät"

 • Elstödet är godkänt

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt elstödsförslaget som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram. En nyhet är att det finns ett tak för de som har riktigt stor förbrukning, det har man gjort för att de som har prissäkrat...

  • Posted november 18, 2022
  • 0
 • 7,6 procent minskad elförbrukning i oktober

  Förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare visar på en tydlig minskning i oktober jämfört med ett år tidigare. Med hänsyn till det milda vädret nu i höst – temperaturkorrigerat – stannade minskningen på...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Hushållen kapar elförbrukningen kraftigt i september

  De höga elpriserna får de svenska hushållen att dra i handbromsen. ”Kan hushållen fortsätta på detta sätt under hela vintern minskar risken för bortkoppling på grund av effektbrist påtagligt. Därtill pressar det tillbaka elpriset”, säger Erik Ek,...

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

  Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. ”Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna....

  • Posted september 23, 2022
  • 0
 • Minskade marginaler när elförbrukningen ökar

  Sveriges beroende av import av el då förbrukningen är som störst ökar successivt de kommande fyra vintrarna. Detta som en konsekvens av att elektrifieringen av industrin tar fart. Dagens årsförbrukning på 140 TWh förväntas öka till 157...

  • Posted juni 1, 2022
  • 0
 • Svenska kraftnät lämnar klartecken till ökat effektuttag

  Med de stora planerade investeringarna i Norrland har Svenska kraftnät fått in mycket stora ansökningar om ökat effektuttag. Genomförda analyser och identifierad investeringar gör att Svenska kraftnät nu kan lämna förhandsbesked om kapacitetsuttag på uppemot 2000 MW....

  • Posted mars 16, 2022
  • 0
 • ÖrebroBostäder AB är nu det första bostadsbolaget som blir lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät

  ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är det första bostadsbolaget i Sverige som nu blir en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät. Det är ett paradigmskifte i energimarknadens historia, då ett bostadsbolag för första gången får leverera el i...

  • Posted juni 10, 2020
  • 0
 • Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

  Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Nu lämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen....

  • Posted oktober 1, 2019
  • 0
 • Framtidens elsystem är flexibelt

  Den 6 maj öppnade Svenska kraftnät upp marknaden för frekvenshållningsreserver (FCR) för förbrukning. Ny teknik har möjliggjort lösningar som inte tidigare varit möjliga och intresset från marknadsaktörer ökar för att vara med och bidra till en säker...

  • Posted maj 17, 2019
  • 0
 • Svenska kraftnät har förstärkt störningsreserven

  Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa de automatiska frekvensstyrda reserverna. Ansvaret omfattar också att se till att överföringar i nätet återförs inom gällande gränser. Upphandling för störningsreserven inleddes i höstas...

  • Posted april 25, 2019
  • 0