All posts tagged "Svenska Kraftnät"

 • Elledning mellan Sverige och Finland beviljad

  Regeringen har beviljat Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för ledningen Aurora Line, som ska löpa från Messaure i Jokkmokks kommun till finska gränsen. Syftet med ledningen är att öka nätkapaciteten för norra Sverige, och möjliggöra en tryggare...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Avtagande minskning av elförbrukningen i februari

  Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen, men i avtagande takt, det framgår när förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare ställs samman. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 6,5 procent i februari...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0
 • Svenska kraftnät planerar för ökad investeringstakt

  Investeringarna under de kommande tre åren i det svenska transmissionsnätet och stödjande IT-system beräknas uppgå till 32 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,7 miljarder kronor jämfört med föregående års treårsplanering. Svenska kraftnät har lämnat sin...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Kartlägga konsekvenser för elsystemet

  Svenska kraftnät uppdras kartlägga konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra, regeringen fattade den 12 januari i år beslut om att pausa omprövningen av vattenkraftverkens miljötillstånd under 12 månader. Innan omprövningen fortsätter ger regeringen nu...

  • Posted februari 18, 2023
  • 0
 • Sverige fortsätter att snåla på elen

  Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 7,1 procent i januari jämfört med ett år tillbaka. ”Liksom tidigare vintermånader är minskningen störst i södra Sverige, där är minskningen 10,2 procent”,...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Risken för bortkoppling av el är åter låg

  Svenska Kraftnät klassificerar ned risken för effektbrist från reell till låg. – Bakom vår nya bedömning har vi dels en förbättrad energisituation i norra Europa, dels en stadigvarande minskad elförbrukning under höglasttimmarna, säger Pontus de Maré, driftchef,...

  • Posted februari 14, 2023
  • 0
 • 10 miljarder i elstöd till landets hushåll

  Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Ökad överföringskapacitet i Svenska kraftnäts ledningar

  Överföringskapaciteten av el mellan Sveriges elområden i sydlig riktning ökade med drygt en tiondel 2022 jämfört med 2021, det beror bland annat på investeringar i nya apparater och ledningar men även god planering av underhållsarbeten. – Vi...

  • Posted januari 18, 2023
  • 0
 • Åter en månad med minskad elförbrukning

  Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december med 8,2 procent. Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där var minskningen 12,6 procent. – Att minskningen är störst i södra Sverige är mycket...

  • Posted januari 18, 2023
  • 0
 • Nytt elstöd till hushåll i hela landet

  Regeringen har beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning...

  • Posted januari 10, 2023
  • 0