Alla inlägg taggade "Minskning"

 • Pandemieffekt bromsar hälsoexporten

  Under 2021 uppgick den svenska hälsoexporten till 100 miljarder kronor, vilket är en minskning med 15 miljarder jämfört med föregående år. Det visar stiftelsen Swecares Hälsoexportbarometer, som bygger på statistik från SCB och en enkät bland medlemsföretagen....

  • Skrivet juni 30, 2022
  • 0
 • Snusning kan minska antalet spermier och påverka fertiliteten

  Män som snusar kan minska sina chanser att bli pappa med tio procent. Det visar en studie som gjorts på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet. Förklaringen är att snusare har cirka 25 procent färre spermier jämfört...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • 1 av 3 minskar matsvinn genom planerade matinköp

  Var tredje person i Sverige uppger att de skulle slänga mindre mat om de planerade sina matinköp, det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Mathem. För drygt var femte skulle planerade matinköp minska matsvinnet med...

  • Skrivet juni 22, 2022
  • 0
 • Arbetslösheten sjunker

  Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Örebro, samtliga kommuner i Örebro såg under maj månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten. Under maj månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en...

  • Skrivet juni 19, 2022
  • 0
 • I Örebro län minskar risken för stroke långsammare än rikssnittet

  Risken för att drabbas av stroke minskar i olika takt mellan länen. I Örebro län minskar risken långsammare än rikssnittet, det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att kunna förstå...

  • Skrivet juni 12, 2022
  • 0
 • Arealen ekologiskt brukad mark minskar

  2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken med 3 900 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2020. Arealen som var helt omställd till ekologisk produktion ökade något medan arealen under omställning till ekologisk produktion minskade. Totalt brukades...

  • Skrivet maj 18, 2022
  • 0
 • Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

  Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets...

  • Skrivet maj 16, 2022
  • 0
 • Vaccinations­takten fortsätter att minska i Örebro län

  För tredje veckan i rad minskar vaccinationstakten i Örebro län, nu har 66 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen. Totalt har 233 747 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 18 i Örebro län. Det innebär att 89 procent av befolkningen...

  • Skrivet maj 15, 2022
  • 0
 • Vaccinations­takten fortsätter att minska i Örebro län

  Vaccinationstakten minskade i Örebro län förra veckan, nu har 62 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen. Totalt har 233 707 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 17 i Örebro län. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och...

  • Skrivet maj 11, 2022
  • 0
 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt

  Antalet fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 17. Men takten på minskningen är lägre än föregående veckor, och har stannat av helt i flera regioner. Den uppdaterade statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att...

  • Skrivet maj 6, 2022
  • 0