All posts tagged "Elleveranser"

  • Stor satsning för säkrare elleveranser till landsbygden

    Under ett flerårsprojekt förstärks infrastrukturen ytterligare för att skapa ett mer stabilt elnät. Cirka 16 miljoner investeras och det här projektet väntas stå klart om ett år. Projektet innefattar flera olika insatser som tillsammans ska göra elnätet...

    • Posted oktober 26, 2020
    • 0