All posts tagged "En fruktan"

  • ”En fruktan” av Leia

    En fruktan Av en förintelse Ett erkännande I ett nederlag Av en vetskap Att inte kunna vinna Finns ännu chansen Att tillintetgöra Känna sig fri Innan man går under Hjärtat…. Känns som en tung sten I bröstet...

    • Posted oktober 6, 2022
    • 0