All posts tagged "Enklare"

 • Enklare för polisen att kamerabevaka

  Regeringen har beslutat att ge en pågående utredning i uppdrag att föreslå ytterligare lättnader för Polismyndigheten, vid användning av kamerabevakning i sin verksamhet. – Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i arbetet med att trycka tillbaka den grova...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Arbetsmarknaden i Norden behöver enklare skatteregler

  Det nordiska skatteavtalet måste förenklas om man vill öka arbetskraftens fria rörlighet i Norden. Det sägs i en färsk rapport, som också ger förslag på konkreta åtgärder för hur detta ska gå till.  För fyra år sedan...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Enklare privatuthyrning och ändring av hyror

  Enklare privatuthyrning och ändring av hyror för nyproducerade bostäder, regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur reglerna om privatpersoners uthyrning av bostäder kan ändras för att underlätta uthyrning. Utredaren ska därför...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0
 • Enklare för fler att ladda elbilar nära hemmet

  Regeringen vill skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur och göra det lättare för fler att ladda elbilar nära bostaden, Transportstyrelsen får därför i uppdrag att se över och förenkla de regelverk som är relevanta för laddning av fordon...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Enklare och kortare processer för miljötillstånd

  Det krävs snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för att Sverige ska kunna möta klimatomställningens utmaningar och säkra näringslivets konkurrenskraft, regeringen har därför fattat beslut om att tillsätta en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Utredningen...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • Kamerabevakning ska bli enklare

  Kamerabevakning ska bli enklare för kommuner och regioner, regeringen har i dag utsett en särskild utredare som ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka. Utredaren ska bland annat föreslå förenklingar för kommuner och...

  • Posted mars 23, 2023
  • 0
 • Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

  E-handeln har ökat kraftigt det senaste decenniet, samtidigt är det svårt för konsumenter att välja klimatsmarta leveranser vid e-handelsköp. Regeringen ger nu Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar

  Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en het fråga. Det kan upplevas svårt för samfällighetsföreningar med gemensam parkering att få tillstånd att uppföra laddningspunkter. Med Lantmäteriets utredning och bedömning av hur regelverket...

  • Posted november 2, 2021
  • 0
 • Torktåliga växter gör det enklare att skapa ett grönare hem

  För dig som vill inreda ett spirande grönt hem utan större ansträngning är torktåliga växter ett utmärkt alternativ. Plantagen tipsar om fem trendiga inomhusväxter som klarar sig länge mellan varje vattning och hjälper dig att skapa ett...

  • Posted oktober 8, 2021
  • 0