Enklare privatuthyrning och ändring av hyror

By on 22 juni, 2023
Arkivbild

Enklare privatuthyrning och ändring av hyror för nyproducerade bostäder, regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur reglerna om privatpersoners uthyrning av bostäder kan ändras för att underlätta uthyrning.

Utredaren ska därför ta ställning till hur hyror för nyproducerade lägenheter ska kunna ändras för att det ska bli enklare att bygga nya hyresbostäder.

– Att göra det lättare för privatpersoner att hyra ut sina bostäder kan bidra till att bostäder hyrs ut i stället för att stå outnyttjade. På så sätt kan de bostäder som faktiskt finns, användas på ett mer effektivt sätt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Privatpersoners uthyrning av bostäder är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan till exempel underlätta för den som vill arbeta eller studera på en annan ort att snabbt hitta en bostad. Dagens regelverk är otydligt och drabbar både den som vill hyra ut sin bostad och den som önskar hyra.

Utredaren kommer titta på hur reglerna om privatuthyrning kan bli tydligare. Men också lämna förslag som gör det enklare och mer förmånligt för den vill hyra ut till exempel sin bostads­rätt eller sitt Attefallshus.

För att skapa goda förutsättningar för att bygga nya hyresbostäder är det viktigt att det finns ett väl fungerande system för hyressättning. För att få igång byggandet av hyresrätter, måste det finnas rimliga möjligheter att höja hyran för att exempelvis täcka kostnadsökningar.

Idag är dessa begränsade. Utredaren ska därför ta ställning till hur reglerna för hur man sätter hyror för nyproducerade lägenheter ska kunna ändras.

Uppdraget avseende detta ska redovisas senast den 2 september 2024. De övriga delarna av uppdraget ska redovisas senast den 3 mars 2025. Till särskild utredare utses hovrättsrådet Thomas Edling.

Ekonomi/Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login