All posts tagged "Landsbygds- och infrastrukturdepartementet"

 • Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. För att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud ger regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Den gemensamma jordbrukspolitiken effektiviseras

  Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), samt långsiktig strategi för den digitala uppföljningen av jordbruksmark. – Sverige behöver en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av den gemensamma...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Nya möjligheter för A-traktorer

  EU-kommissionen presenterade i går ett förslag till nytt körkortsdirektiv som bland annat innehåller nya regler om körkort för vissa bilar som kan köras av ungdomar. – A-traktorn är både viktig och nödvändig för många ungdomar, framför allt...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Regeringen vill förlänga möjligheten

  Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder, regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0
 • Utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

  Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls, utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024. – Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Satsning på att stärka den svenska livsmedelssektorn

  Tisdag 7 februari stod landsbygdsminister Peter Kullgren värd för en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0. Över hundra företrädare från livsmedelssektorns alla delar, från jord till bord, var inbjudna. Under dagen stod diskussioner kring Sveriges livsmedelsberedskap, främjande av...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Trafikverket får säkra strategisk vägmateriel

  För att säkra en god beredskap har regeringen beslutat att Trafikverket ska kunna upphandla och lagerhålla viktig materiel som behövs till väginfrastruktur, denna möjlighet finns redan sedan tidigare när det gäller materiel till järnvägen. – Trafikverket får...

  • Posted februari 6, 2023
  • 0
 • Samhällsplaneringen ska göras effektivare

  Digitala översiktsplaner ska göra samhällsplaneringen effektivare, nu tar regeringen ett viktigt steg för att åstadkomma en digitaliserad och standardiserad samhällsbyggnadsprocess. Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner ska...

  • Posted februari 3, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar på forskning om elflyg

  Regeringen satsar via Trafikverket 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige. Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med...

  • Posted januari 13, 2023
  • 0