Norge stoppar gränsöverskridande fiske i Skagerrak

By on 11 december, 2023
Arkivbild

I samband med de årliga konsultationerna mellan EU och Norge om nästa års fiskemöjligheter, som avslutades fredagen den 8 december 2023. Meddelade Norge att de har beslutat att stoppa det gränsöverskridande fisket i Skagerrak, från och med 1 januari 2024.

– Regeringen beklagar Norges ensidiga beslut som främst kommer påverka räkfisket. I dagsläget korsar räkfiskefartyg gränsen flera gånger under en och samma fiskeresa. Förbudet kommer att leda till ökad bränsleförbrukning, tid och arbetskostnader för fartyg som korsar gränsen för att fortsätta fiska i norska vatten, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Sedan 1960-talet har länderna samarbetat kring det traditionella fisket i Skagerrak. Regelverket ingår numera i det bilaterala samarbetet mellan EU och Norge. Det norska beslutet avviker från tidigare praxis att finna gemensamma lösningar för att uppnå bästa möjliga kontroll och förvaltning av de gemensamma bestånden.

Det befintliga ramverket, Skagerrakavtalet, har varit grundläggande för en hållbar förvaltning av fisket i Skagerrak och dess unika marina ekosystem. Regeringen anser att gemensamma regler för fiskets bedrivande och skydd av känsliga arter skulle innebära en förbättrad förvaltning och kontroll av fisket i hela Skagerrak och inte bara på den norska sidan av gränsen.

Norges beslut att i stället ensidigt införa ett förbud mot gränsöverskridande fiske bedömer regeringen försvårar samarbetet som är ett av grundelementen i Skagerrakavtalet.

Sverige/Norge
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login