All posts tagged "Landsbygds- och infrastrukturdepartementet"

 • Enklare privatuthyrning och ändring av hyror

  Enklare privatuthyrning och ändring av hyror för nyproducerade bostäder, regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur reglerna om privatpersoners uthyrning av bostäder kan ändras för att underlätta uthyrning. Utredaren ska därför...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0
 • Utredning ska undanröja hinder för elektrifieringen

  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsätter en särskild utredare, som får i uppdrag att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn. – Omställningen av transportsektorn går snabbt i alla trafikslag. Hela Sverige behöver kunna vara med i omställningen...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Enklare för fler att ladda elbilar nära hemmet

  Regeringen vill skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur och göra det lättare för fler att ladda elbilar nära bostaden, Transportstyrelsen får därför i uppdrag att se över och förenkla de regelverk som är relevanta för laddning av fordon...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Plan för förbättring av infrastruktur nationellt

  Regeringen drar i gång arbetet med den nationella planen för transportinfrastruktur, nu påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en ny plan för Sveriges transportinfrastruktur. Första steget är att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Beredskapen för primärproduktion av livsmedel ska stärkas

  Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att, inom arbetet med att stärka det civila försvaret, lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel i hela Sverige. – Det försämrade säkerhetspolitiska läget har aktualiserat behovet...

  • Posted juni 11, 2023
  • 0
 • Försöksverksamhet med tyngre lastbilar på B-körkort

  Transportstyrelsen får i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där det blir möjligt att ansöka om att få köra tyngre lastbilar, som drivs av alternativa bränslen, på B-körkort. – Regeringen har stor förståelse för att tyngden på vissa...

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Öka skyddet mot hundrelaterade skador

  Regeringen vill öka skyddet mot hundrelaterade skador, nu ger man Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet för att skydda omgivningen mot farliga hundar fungerar. Utvärderingen omfattar även viss djurskyddsverksamhet. Uppdraget ska redovisas senast...

  • Posted maj 13, 2023
  • 0
 • Regeringen vill att A-traktorer ska ha vinterdäck

  Regeringen vill öka säkerheten för A-traktorer genom att införa krav på vinterdäck. Det tekniska kravet anmäls nu till EU, med ambitionen att regeringen sedan ska kunna fatta beslut inför vintern. – Regeringen vill snabbt få åtgärder på...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Regeringen tillsätter en utredning om skogsträdsförädling

  Regeringen tillsätter en utredning om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft. Skadegörare och förändrat klimat hotar Sveriges skogsträd, det långsiktiga hållbarhetsperspektivet och naturvård blir därför allt viktigare. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att identifiera inhemska skogsträd där...

  • Posted maj 3, 2023
  • 0
 • Flera viktiga klimatsegrar under svenska EU-ordförandeskapet

  Senaste veckorna har flera viktiga delar av EU:s klimatpaket Fit for 55 förhandlats fram, under ledning av Sverige. Fit for 55 är ett omfattande lagstiftningsprogram med regler om klimat, energi och transporter som ska göra det möjligt...

  • Posted april 26, 2023
  • 0