Blå värdekedjan och beredskapen för livsmedel ska stärkas

By on 4 juli, 2023
Arkivbild

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument, avseende arter som bland annat sill och skarpsill.

Syftet är att mer av fångsterna ska kunna landas i svenska hamnar och beredas i Sverige.

– Livsmedelssektorn är en viktig länk mellan stad, landsbygd och kustbygd. Bättre förutsättningar för livsmedelskedjan, där fiskerinäringen ingår, ger bättre förutsättningar för fler jobb och ökad hållbar tillväxt som bidrar till att hela Sverige ska fungera, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Uppdraget innebär att Jordbruksverket, i nära dialog med berörda näringar, ska ta fram en handlingsplan med en vision som konkretiserar den fortsatta utvecklingen för att mer av fångsterna ska kunna landas i svenska hamnar och beredas till livsmedel i Sverige.

– Hamnar och logistiklösningar är helt avgörande för att råvaror ska kunna transporteras in i livsmedelskedjan. En bättre samverkan mellan berörda aktörer avseende hamninfrastruktur är viktigt för att fiskefartyg, hamnar och beredningsföretag ska kunna utvecklas och möta varandras behov, säger infrastruktur- och bostadsminister, Andreas Carlson.

Uppdraget är en del i regeringens politik som syftar till att företag ska kunna växa längs hela den blå värdekedjan, från fisket och vattenbruket till beredningsindustrin samt samtliga förädlingssteg till marknad och konsument.

Den svenska beredskapen ska beaktas och genom en kombination av landsbygds- och infrastrukturpolitik ska förutsättningarna förbättras för att kunna landa, odla och bereda fisk. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login