All posts tagged "Landsbygds- och infrastrukturdepartementet"

 • Nu stärks skyddet för den som skadas i trafiken

  Regeringen har beslutat om en proposition som innebär ett ökat skydd för den som skadas i trafiken, det innebär bland annat att de flesta elsparkcyklar blir trafikförsäkringspliktiga. Dessutom garanteras personer som har skadats i trafiken ersättning även...

  • Posted september 6, 2023
  • 0
 • Sverige bistår Slovenien med reservbroar efter skyfall

  I augusti har Slovenien drabbats hårt av skyfall, på grund av skyfallen har bland annat broar förstörts. Därför har regeringen beslutat att Trafikverket får skänka tre reservbroar till Slovenien. Sloveniens förfrågan om reservbroar kom in till Sverige...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Järnvägens punktlighet och tillförlitlighet ska stärkas

  Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. Därför avser regeringen att i morgon fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket, att redovisa åtgärder för...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

  Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. – Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Gamla färdskrivare i nya fordon ska inte leda till påföljd

  Regeringen har beslutat att den som äger ett fordon och den som kör samma fordon i Sverige slipper betala sanktionsavgift eller böter, trots att fordonet saknar en ny version av färdskrivare. Orsaken är att den nya typ...

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag

  Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, som drabbats av torka och nederbörd. Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att lämna kompletterande förslag på ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och efterföljande nederbörd under våren och sommaren...

  • Posted augusti 18, 2023
  • 0
 • Regeringen har beslutat om drönaruppdrag

  Regeringen har beslutat om drönaruppdrag till Transportstyrelsen, användningen av drönare har ökat kraftigt inom Sverige och EU det senaste decenniet. Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. –...

  • Posted juli 17, 2023
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till jordbruksföretag ska utredas

  Uppdrag att utreda ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torkan. Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, som har drabbats av torkan skulle kunna utformas. – Under våren har först...

  • Posted juli 14, 2023
  • 0
 • Krisberedskap och civilt försvar ska förstärkas

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder, för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap. – Transportsektorn behöver utvecklas och stärka sin förmåga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Blå värdekedjan och beredskapen för livsmedel ska stärkas

  Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument, avseende arter som bland annat sill och skarpsill. Syftet är att...

  • Posted juli 4, 2023
  • 0