Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

By on 21 augusti, 2023

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

– Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet är det en given utgångspunkt att resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt. Regeringen har därför beslutat att myndigheterna ska utreda ytterligare åtgärder som stärker skyddet för järnväg och kollektivtrafik, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den 27 juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Regeringen tar nu ytterligare ett steg och beslutade i fredags att Trafikverket och Transportstyrelsen ska utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna bland annat föreslå utformning och en process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. De ska också analysera om det med hänsyn till befintlig reglering är lämpligt att införa krav på järnvägsföretag och infrastruktur- och stationsförvaltare att anta säkerhetsplaner på företagsnivå och i så fall lämna förslag på hur sådana krav kan utformas.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket och Transportstyrelsen samråda med det Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd (NRJK), Samverkansrådet mot terrorism och andra berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024.

Politik
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login