All posts tagged "Presskonferens"

 • Sekretessen ska rivas för att stoppa de kriminella gängen

  Sekretessen ska rivas mellan myndigheter för att stoppa de kriminella gängen, regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet med utredningen är förebygga, utreda och...

  • Posted oktober 21, 2023
  • 0
 • 10 miljarder till välfärden i höstbudgeten

  Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen, att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och...

  • Posted september 15, 2023
  • 0
 • Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella

  Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella att utnyttja de finansiella systemen, en central del i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten är att motverka och försvåra den kriminella ekonomin. Regeringen kommer därför...

  • Posted augusti 30, 2023
  • 0
 • Järnvägens punktlighet och tillförlitlighet ska stärkas

  Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. Därför avser regeringen att i morgon fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket, att redovisa åtgärder för...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

  Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. – Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Ordningslagen för att stärka Sveriges säkerhet ses över

  Regeringen beslutade igår att ge en särskild utredare i uppdrag, att se över om Sveriges säkerhet ska kunna beaktas vid tillståndsprövning och villkorsgivning för allmänna sammankomster enligt ordningslagen. Det svenska säkerhetsläget har allvarligt försämrats. Säkerhetspolisen har beslutat...

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • Svenska språket avgörande för anställning

  Arbetslösheten i Sverige har slutat minska och skillnaderna är stora mellan olika grupper. Utrikes födda är tydligt överrepresenterade bland arbetslösa, och i gruppen långtidsarbetslösa är fler personer födda utanför Europa än i Sverige. I många fall är...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Kraftsamling för att knäcka gängens ekonomi

  Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ska stärka sina insatser för att motverka organiserad brottslighet, genom att inrikta arbetet mot sådana åtgärder som slår sönder gängens ekonomi. – Vi genomför nu en kraftsamling mot gängens ekonomi, säger finansminister Elisabeth...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Ett trettonde stödpaket till Ukraina

  Regeringen har beslutat om ett nytt stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar ammunition och reservdelar till flera av de materielsystem som Sverige skänkt till Ukraina, bland annat Stridsfordon 90 och till Stridsvagn 122. Med stödet skänker Sverige också...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

  I dag remitteras promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. I promemorian föreslår regeringen att en arbetskraftsinvandrare för att kunna beviljas ett arbetstillstånd, ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen. Riksdagen beslutade den...

  • Posted maj 4, 2023
  • 0