Ett trettonde stödpaket till Ukraina

By on 16 augusti, 2023

Regeringen har beslutat om ett nytt stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar ammunition och reservdelar till flera av de materielsystem som Sverige skänkt till Ukraina, bland annat Stridsfordon 90 och till Stridsvagn 122.

Med stödet skänker Sverige också transportfordon, beredskapsvaror och minröjningsutrustning. Samtidigt får regeringen ett bemyndigande att besluta om försäljning av jaktrobot Rb 99 (AMRAAM) till USA som sedan ska skänkas till Ukraina. Det sammanlagda värdet av detta trettonde stödpaket uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor.

Reservdelar och beredskapsvaror

Ukraina har bland annat efterfrågat reservdelar till de Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122 som Sverige skänkt till landet. Regeringen svarar nu på det behovet och skänker reservdelar och beredskapsvaror som under en begränsad tid kan avvaras till ett värde om högst 1,1 miljard kronor.

Ammunition, minröjningsutrustning och transportfordon

I det trettonde stödpaketet skänker Sverige också ammunition med ammunitionskomponenter, transportfordon och minröjningsutrustning som under en begränsad tid kan avvaras till ett värde av 2,15 miljarder kronor.

Försäljning av Rb 99

Riksdagen ger också regeringen ett bemyndigande att under 2023 sälja jaktrobotar av typen Rb 99 (AMRAAM) till USA. USA kommer i sin tur att skänka dessa jaktrobotar till Ukraina och erbjuda Sverige att köpa en modernare version av AMRAAM.

Det sammanlagda värdet av detta trettonde stödpaket uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor. Stödpaketet omfattar även ersättning till Försvarsmakten för till exempel transport och säkerhetsskyddskostnader. Sverige kommer efter att detta stödpaket har beslutats ha bidragit med drygt 20 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina, sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes. 

Ukraina
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login