All posts tagged "Beslut"

 • Malin Berg får kungens medalj Litteris et Artibus

  H.M. Konungen har i dag, på Karl-dagen 28 januari 2024, beslutat om medaljförläningar för medaljen Litteris et Artibus. Malin Berg, skådespelare i den fasta ensemblen vid Örebro Teater får medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser...

  • Posted januari 28, 2024
  • 0
 • Israel måste följa beslutet från Internationella domstolen

  Israel måste följa beslutet från Internationella domstolen (ICJ), uppmanar till att förhindra folkmord mot palestinier i Gaza. Den Internationella domstolens (ICJ) beslut att beordra provisoriska åtgärder som svar på Sydafrikas folkmordsmål mot Israel, är ett viktigt steg...

  • Posted januari 28, 2024
  • 0
 • Ny översiktsplan ska tas fram för Örebro kommun

  Den 16 januari beslutade Kommunstyrelsen att en ny översiktsplan ska tas fram, eftersom det skett ett antal förändringar som påverkar den nuvarande översiktsplanens aktualitet. Det innebär att den långsiktiga inriktningen för kommunens mark och vatten ses över....

  • Posted januari 17, 2024
  • 0
 • Polisförbundet överklagar tingsrättens beslut

  Tingsrätten i Örebro har beslutat att fem poliser som skadats under påskupploppen, ska betala gärningsmannens rättegångskostnader. Polisförbundet överklagar beslutet, och har beviljat rättshjälp till berörda medlemmar. – Ett orimligt beslut av tingsrätten, poliser som är satta att...

  • Posted januari 8, 2024
  • 0
 • Enklare för polisen att kamerabevaka

  Regeringen har beslutat att ge en pågående utredning i uppdrag att föreslå ytterligare lättnader för Polismyndigheten, vid användning av kamerabevakning i sin verksamhet. – Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i arbetet med att trycka tillbaka den grova...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Beslut om åtal gällande miljöbrott

  Två personer åtalas för miljöbrott efter att ha dumpat sopor i Laxå, utredningen är omfattande och det är en brottslighet som ger stora vinster åt kriminella aktörer. Polis och åklagare har tillsammans jobbat på bred front i...

  • Posted december 28, 2023
  • 0
 • Vägbidrag betalas ut snarast i Askersund

  I förra veckan beslutade Askersunds kommuns kultur- och tekniknämnd, om att vägbidrag ska betalas ut i enlighet med ursprungligt regelverk. Utbetalningarna kommer att ske snarast. Ekonomi | Askersund Örebronyheter Källa: Askersunds kommun

  • Posted december 24, 2023
  • 0
 • Utökad kamerabevakning i Baronbackarna

  Polisen i Örebro har beslutat att utöka kamerabevakningen i Baronbackarna, utökningen sker huvudsakligen kring Baronbackarnas centrum. Där finns en kamera sedan tidigare, och inom kort utökar polisen med ytterligare nio kamerapunkter.  – Det finns flera skäl till...

  • Posted december 21, 2023
  • 0
 • Beslut om justerade linjer och andra besparingsåtgärder inom kollektivtrafiken

  Nu har kollektivtrafiknämnden fattat de beslut om justerade linjer och andra kostnadsreducerande åtgärder, inom kollektivtrafiken som Region Örebro län informerat om tidigare. Region Örebro län befinner sig, precis som de flesta andra regioner, i en besvärlig ekonomisk...

  • Posted december 9, 2023
  • 0
 • Ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

  Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Regeringen vill därmed ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att hantera framväxande utmaningar, och ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår genom den gröna och digitala omställningen. – Denna handelsstrategi...

  • Posted december 3, 2023
  • 0