All posts tagged "Beslut"

 • Kulturplan för förskola och skola beslutad

  Alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att uppleva och utöva kultur, det slår de nationella kulturpolitiska målen fast. Med den nyligen beslutade Kulturplan för förskola och skola anges nu inriktningen för arbetet med att uppnå...

  • Posted oktober 10, 2022
  • 0
 • En enda laddare för alla mobiler blir verklighet 2024

  Efter Europaparlamentets godkännande i går kommer konsumenterna i EU snart bara att behöva en enda laddare för sina enheter. En enda laddare för alla mobiler och surfplattor – bra för miljön och konsumenterna USB-C blir nya standarden...

  • Posted oktober 5, 2022
  • 0
 • Riksbanken höjer styrräntan

  Som väntat höjde idag Riksbanken styrräntan för att dämpa den höga inflationsökningen. Under förmiddagen höjde man styrräntan från 0,75% till 1,75%, en höjning med en procent. Detta är den största enskiljda höjningen av styrräntan som gjorts sedan...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Avverkning av granskog på Alntorps ö

  Kommunstyrelsen beslutade onsdag den 7 september att granskog på Alntorps ö ska avverkas för att stoppa spridningen av granbarkborrar. Alntorps ö är ett vackert och populärt besöksmål för invånare och turister i Nora kommun, under förra året...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • USA: Högsta domstolens beslut om abort är omänskligt och ovärdigt

  Genom sitt avgörande i fallet Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization har USAs högsta domstol idag helt upphävt det nationella skyddet för aborträtten. Domstolens beslut äventyrar miljontals kvinnors hälsa och liv, samtidigt som det river upp den...

  • Posted juni 25, 2022
  • 0
 • Beslut om licensjakt på varg

  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län. Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden:...

  • Posted juni 22, 2022
  • 0
 • Spännande utveckling i Nora

  Under kommunstyrelsens möte onsdag den 15 juni tog kommunstyrelsen beslut om tre spännande utvecklingsområden i Nora kommun. …. Förskola Sedan tidigare pågår det en utredning om förskolor i Nora kommun, där målet är att fortsatt utveckla förskolorna...

  • Posted juni 16, 2022
  • 0
 • Regeringen har beslutat om ytterligare militärt stöd till Ukraina

  Regeringen har under mars och april fattat beslut om ytterligare militärt stöd till Ukraina, utöver det stöd som tidigare beslutats av riksdagen och regeringen. Stödet utgörs av överskottsmateriel, varför regeringen ensam kunde fatta beslutet. Vilket stöd det...

  • Posted maj 24, 2022
  • 0
 • Rasmus Paludan håller allmän sammankomst

  Polisregion Bergslagen har beslutat att ge tillstånd om allmän sammankomst den 13 maj. Rasmus Paludan inkom med en ansökan om allmän sammankomst den 4 maj om en allmän sammankomst i Örebro den 13 maj. Ansökan har nu...

  • Posted maj 13, 2022
  • 0
 • Polisen avvisar ansökan om allmän sammankomst från Rasmus Paludan

  Polisregion Bergslagen avvisar ansökan om allmän sammankomst i Örebro från Rasmus Paludan. Onsdag den 27 april inkom Rasmus Paludan med en ansökan om allmän sammankomst som är tänkt att äga rum på lördag den 30 april. Polisregion...

  • Posted april 27, 2022
  • 0