10 miljarder till välfärden i höstbudgeten

By on 15 september, 2023

Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen, att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år.

Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen. Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för 2024, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.

– Regeringen är tydliga med att vi inte kommer lämna välfärden åt sitt öde. Det här är ett betydande tillskott som kommer göra stor nytta i välfärden. Samtidigt är det viktigt att understryka att staten inte kommer kunna kompensera för inflationen fullt ut. Det vilar ett stort ansvar på kommuner och regioner att se över sin ekonomi precis som många hushåll och företag tvingas göra, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen skapar ett fortsatt högt kostnadstryck i kommunerna och regionerna samtidigt som skatteintäkterna väntas utvecklas svagt till följd av ett försämrat läge på arbetsmarknaden.

För att minska behoven av kortsiktiga nedskärningar i välfärden och skattehöjningar kommer regeringen föreslå att de generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med 10 miljarder kronor från 2024. Samtidigt föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för år 2024.

– Den ekonomiska politiken ska föras på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med regeringen så säkrar Sverigedemokraterna välfärdens kärnverksamhet, säger Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt. 

Förstärkningen av de generella statsbidragen motsvarar en fjärdedel av reformutrymmet i budgeten. Tillsammans med övriga satsningar i budgeten uppgår tillskotten till kommuner och regioner till nästan 16 miljarder kronor nästa år, vilket utgör 40 procent av reformutrymmet.

– Regeringen gör en betydande satsning på skolan. Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge och dagens välfärdsmiljarder kommer kunna stötta och hjälpa många skolor som har det svårt, säger skolminister Lotta Edholm.

– Regeringen gör stora satsningar i höstens budget för att stötta och förstärka hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas där vårdbehovet är som störst och där de gör mest nytta. Vi ger också tillskott till prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna och öka antalet vårdplatser, säger socialminister Jakob Forssmed.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login