All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Höjd avgift för att söka tillstånd

  Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola, enskilda huvudmän som vill starta en fristående skola behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. För att denna prövning ska vara kostnadsneutral för staten beslutar nu regeringen att...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Utländskt ägande inom skolan kartläggs

  FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan. Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om...

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0
 • Regeringen vill stoppa etablering av fristående skolor

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs, det föreslås även att befintliga fristående verksamheter inte får inte utöka verksamheten med konfessionell inriktning. – Vi ska ta...

  • Posted juli 16, 2022
  • 0
 • ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i...

  • Posted juli 27, 2019
  • 0
 • 600 barn med NPF lämnar sina berättelser till regeringen

  Idag den 18 augusti lämnar Hjärnfonden över 600 barns och föräldrars önskemål på en bättre skolmiljö till Utbildningsdepartementet, uppropet som har fått ett stort gensvar visar exempel på anpassningar skolan kan göra för att elever med neuropsykiatriska...

  • Posted augusti 18, 2017
  • 0