All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek

  Regeringen vill ändra skollagen, så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Rustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan ha en avgörande betydelse för att främja elevers läsande. Trots det ser tillgången till ändamålsenliga skolbibliotek i dag mycket...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten

  Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och...

  • Posted september 18, 2023
  • 0
 • 10 miljarder till välfärden i höstbudgeten

  Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen, att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och...

  • Posted september 15, 2023
  • 0
 • 100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

  Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi, och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024, ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och...

  • Posted september 13, 2023
  • 0
 • Införandet av centralt rättade nationella prov påskyndas

  Det finns i dag stora skillnader i hur olika lärare bedömer de nationella proven, därför vill regeringen göra det möjligt att införa centralt rättade nationella prov tidigare än planerat. Regeringen föreslår att 133 miljoner kronor avsätts för...

  • Posted september 13, 2023
  • 0
 • Kompetens i säkerhetsfrågor ska utredas

  Utredare ska föreslå hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka. Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget. får en utredare nu i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att se över hur de statliga universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor...

  • Posted september 3, 2023
  • 0
 • Enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information

  Regeringen vill göra det enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information, för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Allt yngre personer påträffas i samband med grova våldsbrott och kriminella nätverksuppgörelser. Regeringen vill vända...

  • Posted augusti 15, 2023
  • 0
 • Regeringen deltog i Stockholms Prideparad

  Flera ministrar deltog i årets Prideparad i Stockholm lördag den 5 augusti 2023. – Genom regeringens deltagande i Prideparaden vill vi uppmärksamma paradens betydelse för vårt öppna samhälle, allas rätt att leva som den man är, och...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Regeringen tillsätter ny forskningsberedning

  Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver förstärkas och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen en ny forskningsberedning, en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare...

  • Posted augusti 5, 2023
  • 0
 • Elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid

  Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan, en förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med tid i alla ämnen. För lite undervisningstid kan bland annat leda till stress för både...

  • Posted juli 21, 2023
  • 0