Elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek

By on 29 september, 2023

Regeringen vill ändra skollagen, så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Rustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan ha en avgörande betydelse för att främja elevers läsande.

Trots det ser tillgången till ändamålsenliga skolbibliotek i dag mycket olika ut. Regeringen kommer därför att föreslå lagändringar för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek.

– Sverige befinner sig i en läskris och vi behöver vända den här oroande utvecklingen. Att elever kan läsa och förstå vad de läser är grunden för att kunna lära och utvecklas inom alla skolämnen. Regeringens satsning på skolbibliotek är ett stort kliv i arbetet för att öka alla elevers färdigheter att läsa och skriva, säger skolminister Lotta Edholm.

I budgetpropositionen för 2024 beräknar regeringen att 216 miljoner kronor behöver avsättas 2025 för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek, därefter beräknas 433 miljoner kronor årligen.

Nu aviserar regeringen att det kommer att lämnas förslag till riksdagen om ändringar i skollagen som innebär att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Ändringarna i skollagen kommer att föreslås träda i kraft 2025.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login