Nya ämnesplaner för gymnasieskolan med fokus på ämneskunskaper

By on 13 december, 2023
Arkivbild

Från höstterminen 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan, och inom komvux på gymnasial nivå. Regeringen har därför beslutat om nya ämnesplaner, för de gymnasiegemensamma ämnena.

Utöver att ämnesplanerna har anpassats för ämnesbetyg har ämnesinnehållet setts över. En av utgångspunkterna för översynen har varit att ämnesplanerna ska bidra till ett fördjupat lärande, och att innehållet inom ämnet ska ha en tydlig progression mellan grund- och gymnasieskolan.

De nya ämnesplaner regeringen har beslutat om är de för ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Att besluta om ändrade ämnesplaner är nödvändigt för att kunna sjösätta ämnesbetygsreformen, men det är också viktigt att ämnesplanerna ses över innehållsligt med jämna mellanrum för att vara aktuella och bidra till en god kvalitet i undervisningen.

– Skolan ska tillbaka till grunderna med ett tydligare fokus på faktakunskaper och fördjupade ämneskunskaper. De nya ämnesplanerna bidrar till detta men regeringen ser ett behov av ytterligare reformer framöver när det gäller läroplaner, kursplaner och ämnesplaner, säger skolminister Lotta Edholm.

Bland förändringarna kan nämnas att de nya ämnesplanerna har en tydligare progression, bland annat genom att innehållet i gymnasieskolans ämne tydligt bygger på innehållet i grundskolas ämne. Ämnesplanerna har också i flera delar ett tydligare framskrivet innehåll. I ämnet svenska har både litteraturhistoria och läsning av skönlitteratur lyfts fram mer.

I samhällskunskap ingår nu uttalat kunskaper om totalförsvaret och Nato och det har förtydligats att gymnasieelever ska lära sig om olika typer av sparande, hur konsumtionskrediter fungerar och om försäkringar. Det är också viktigt att ämnesplanerna visar att de olika ämnena har olika karaktär. Idrott och hälsa har med den nya ämnesplanen fått en tydligare tyngdpunkt på ämnets praktiska karaktär.

De ämnen regeringen har beslutat om ämnesplaner för är de så kallade gymnasiegemensamma ämnena som alla elever läser, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolverket har tagit fram förslagen till ämnesplaner i samarbete med ämnesexperter och olika referensgrupper, bland annat med verksamma lärare och forskare. Ämnesplanerna i alla övriga ämnen på gymnasial nivå är det Skolverket som både tar fram och beslutar om.

De nya ämnesplanerna kommer att börja tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2025.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login