All posts tagged "Gymnasieskolan"

 • Gymnasieelever går miste om ”skolmiljarden”

  Den tillsatta ”skolmiljarden” ska säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Men en ny undersökning från Sveriges Elevkårer visar att cirka hälften av landets kommuner inte satsar något på de drabbade gymnasieeleverna...

  • Posted maj 14, 2021
  • 0
 • Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

  Undervisningen av skönlitteratur på svenska gymnasieskolor är instrumentell och styrs, i vissa avseenden, av lärarnas behov av att kunna kontrollera eleverna. Det visar en ny studie från Umeå universitet, som undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet....

  • Posted november 19, 2019
  • 0
 • Fortsatt trend – fler elever tar gymnasieexamen

  För femte året i rad ökar andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år på nationella program. Störst är ökningen på de högskoleförberedande programmen. Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan finns även på läns-, kommun- och skolnivå....

  • Posted december 12, 2018
  • 0
 • Få elever tar gymnasieexamen i komvux

  Endast var fjärde elev som missar examen i gymnasieskolan med ett fåtal kurser går över till komvux och enbart var tjugonde elev tar examen där. Det visar Skolverkets studie av elever som övergick till komvux 18 månader...

  • Posted november 19, 2018
  • 0
 • Fler elever behöriga till gymnasiet

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det...

  • Posted september 30, 2018
  • 0
 • Pedagogiskt pris 2017 till gymnasieläraren Anna-Eva Olsson

  På Lärardagen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen den 10 augusti delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till läraren Anna-Eva Olsson på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet. Inspirerande pedagog med specialkompetens Anna-Eva Olsson fick priset i kategorin gymnasieskola...

  • Posted augusti 10, 2017
  • 0
 • Så här ser könsfördelningen ut på gymnasieprogrammen 2016/2017

  Regionalt Örebroguiden  

  • Posted maj 15, 2017
  • 0