Alla elever ska få tillgång till läroböcker

By on 12 oktober, 2023
Arkivbild

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker, att alla elever ska ha tillgång till läromedel av hög kvalitet är en prioriterad fråga för regeringen. Som ett led i detta arbete föreslår regeringen att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är.

Det ska också förtydligas att elever ska ha tillgång till sådant material.

– Våra elever ska ha tillgång till riktiga böcker. De bästa förutsättningarna för att lära sig att läsa och skriva får man med böcker, papper och pennor. För att skollagen inte ska kunna tolkas som att det räcker med digitala lärverktyg eller information på internet behöver lagen förtydligas, säger skolminister Lotta Edholm.

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Ändå saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.

Nu tar regeringen nästa steg och lägger fram en proposition i vilken det föreslås att det ska förtydligas i skollagen att eleverna ska ha tillgång till de läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Det ska även definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är.

Ändringarna i skollagen syftar också till att öka medvetenheten om vilken betydelse läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg har för undervisningen. Tydliga definitioner kan också underlätta Skolinspektionens inspektionsarbete.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login