Nytt system för skolans finansiering ska införas

By on 3 november, 2023
Arkivbild

I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor, samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen, som nu tillsätter en utredning för att ta fram ett helt nytt finansieringssystem för skolan.

– Vi sätter nu i gång en helrenovering av skolans finansieringssystem och stärker den statliga styrningen över resursfördelningen till skolan, så att sambandet mellan behov och tilldelning av resurser stärks i hela landet. Kommunala och fristående skolor har olika ansvar och det behöver speglas i resursfördelningen, säger skolminister Lotta Edholm.

Utredaren ska ge förslag på en nationell beräkningsmodell för skolpengen som ska beräkna en lägstanivå för hur mycket resurser varje kommun minst ska tilldela sin egen skolverksamhet och vad ersättningen till enskilda huvudmän minst ska vara.

Beräkningsmodellen ska ta hänsyn till huvudmäns olika förutsättningar, behov och ansvar. Modellen innebär också att finansieringen för enskilda huvudmän separeras från den kommunala tilldelningen till de egna skolverksamheterna.

Modellen ska bland annat ta hänsyn till att kommunala och enskilda huvudmän har olika ansvar. Kommunala skolor är till exempel skyldiga att erbjuda alla elever i kommunen plats i en skola nära hemmet, medan fristående skolor inte har det ansvaret. Beräkningsmodellen ska också ta hänsyn till bland annat elevunderlag, var skolan ligger och om skolan har elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 april 2025. 

Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 november 2026.

Pressträff

Till särskild utredare utses Lena Holmdahl, utbildningsdirektör i Stockholms stad. 

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login