All posts tagged "System"

 • Det ekonomiska systemet måste förändras

  Det ekonomiska systemet måste förändras för att vi ska klara klimatkrisen, Ståle Holgersen är forskare i kulturgeografi och ny som lektor vid Örebro universitet sedan i höstas. Han är aktuell med boken ”Krisernas tid: ekologi och ekonomi under...

  • Posted januari 18, 2023
  • 0
 • System med anonyma vittnen

  Regeringen utreder system med anonyma vittnen, kraftfulla verktyg behövs för att bryta tystnads­kulturen. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen. Som en del i den största offensiven i svensk...

  • Posted december 23, 2022
  • 0
 • SOS Alarm byter system för bedömning av vårdsamtal

  Ett nytt medicinskt beslutsstöd har implementerats hos SOS Alarm över hela Sverige. När en person med vårdbehov ringer 112 får SOS-operatören stöd i att bedöma symptom och att ställa rätt frågor för att ringa in sjukdomsbilden så...

  • Posted februari 26, 2022
  • 0
 • EU:s säkerhetssystem mot förfalskade läkemedel har klarat utmaningarna under pandemin väl

  2019 började det nya europeiska säkerhetssystemet mot förfalskade läkemedel gälla. Tre år senare hanterar systemet ordinarie läkemedelsvolymer, Europas största samtidiga vaccinationsinsats och visar att det kan förhindra förfalskade läkemedel att nå handeln. Det europeiska säkerhetssystemet har den...

  • Posted februari 10, 2022
  • 0
 • Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för vittnen

  I dag har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Bland annat föreslås en möjlighet till strafflindring för den som medverkar i utredningen av någon annans...

  • Posted januari 28, 2022
  • 0
 • Det är inte kvinnors företagande som behöver ändras, det är systemet

  Allt färre kvinnor väljer att starta företag och oftast i mindre skala än män. För att vända den nedåtgående trenden behövs en djupare förståelse för hur kvinnor driver företag och deras förhållningssätt till finansiering och tillväxt. Det...

  • Posted mars 2, 2021
  • 0
 • Stor potential för drönarmarknaden att lyfta

  Drönarmarknaden växer och det finns en betydande variation av användningsområden och mängder av farkoster och system. Antalet operatörer växer kraftigt och marknaden utvecklas starkt både i Sverige och internationellt. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt drönaranvändningen i...

  • Posted juni 29, 2019
  • 0
 • ​Nytt system ska förutspå konflikter i världen

  Det nya datasystemet Views, som utvecklas vid Uppsala universitet, gör prognoser över var i världen väpnade konflikter kan komma att uppstå. Systemet är tänkt att användas av världsorganisationer som FN, som ska kunna få tidiga tecken på var...

  • Posted juni 10, 2018
  • 0
 • Sverige bör visa hur ett system för lagliga vägar till EU skulle kunna se ut

  Igår överlämnades utredningen ”Lagliga vägar för att söka asyl i EU” till regeringen, Röda Korset är kritiskt till att utredningen i sitt betänkande inte går tillräckligt långt för att ge människor skydd och lämnar därför ett särskilt...

  • Posted december 20, 2017
  • 0
 • Endast 15 länder i världen har system på plats

  Endast 15 länder i världen har system på plats som ser till att barns hjärnor utvecklas optimalt de allra första åren. 85 miljoner barn under fem år runt om i världen får inte det stöd de behöver...

  • Posted september 24, 2017
  • 0