Digitala systemen inom vården ett arbetsmiljöproblem

By on 26 juni, 2023
Arkivbild

Regeringen meddelade i fredags att man gett i E-hälsomyndigheten i uppdrag att bland annat ta fram en färdplan, för en mer enhetlig och gemensam digital infrastruktur inom vården där staten tar ett större ansvar.

För Läkarförbundet som länge påtalat behovet av en standardisering av vårdens digitala system är det ett välkommet besked. De digitala systemen inom vården har stora brister och är idag ett stort arbetsmiljöproblem. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet.

– Digitala system ska vara användarvänliga och underlätta patientarbete men idag är det i många fall precis tvärtom, säger Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd.

Läkarförbundets rapport visar att:

  • bara 15 procent av läkarna instämmer helt i att de digitala systemen är enkla att använda,
  • närmare hälften, 42 procent, instämmer inte alls eller i låg grad i att deras digitala system är enkla att använda,
  • stora regionala skillnaderna mellan läkarnas upplevelser av de digitala systemen,
  • läkare inom privat verksamhet är mer involverade vid införskaffande av digitala system och även mer nöjda med de digitala systemen,

I rapporten föreslår Läkarförbundet ett antal åtgärder som är nödvändiga för att effektivisera sjukvårdens digitala verktyg. Vid sidan av en standardisering av de digitala systemen vill man bland annat också ha en gemensam inloggning till alla digitala system, trådlösa system som gör det möjligt att komma åt data överallt och att information bara ska behöva dokumenteras på ett ställe.

Läkarförbundet uppmanar nu E-hälsomyndigheten att i sitt utredningsarbete ha en nära dialog med de anställda inom vården.

– De digitala systemen måste anpassas utifrån vårdens faktiska behov. Läkarna behöver involveras tidigt i en standardiseringsprocess så att kravställningen matchar verksamhetens behov, säger Marina Tuutma.

E-hälsomyndigheten har även fått i uppdrag att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering kan utvecklas, organiseras och förvaltas. Även förutsättningarna för en nationell teknisk lösning som ska möjliggöra automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister ska utredas.

– Läkarna lägger idag allt för mycket tid på att uppdatera olika digitala stöd med samma information vilket är ett stort slöseri med läkarresurserna i samhället. Att få till förenklingar i administrationen är viktigt och skulle underlätta mycket i hälso- och sjukvårdens vardag, säger Marina Tuutma.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges Läkarförbund

You must be logged in to post a comment Login