All posts tagged "Sveriges läkarförbund"

 • Nära var fjärde läkare överväger lämna yrket

  En majoritet av läkarna är oroliga för att besparingarna, kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att behålla och rekrytera personal. Nära en av fyra uppger att de överväger att lämna yrket, och en nästan dubbelt så...

  • Posted maj 4, 2024
  • 0
 • Läkare tror att statlig styrning ger bättre och mer jämlik vård

  En undersökning bland Läkarförbundets medlemmar visar, att över åtta av tio tror att förutsättningarna för en god och jämlik vård skulle bli bättre om staten hade huvudansvaret. – Resultaten pekar på att läkarna vill att staten tar...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • En mycket välkommen utredning

  Läkarförbundet välkomnar regeringens besked, om att tillsätta en utredning som bland annat ska undersöka hur läkares fortbildning kan säkerställas. – Läkarförbundet har länge kämpat för att svenska läkare ska ges möjlighet till regelbunden fortbildning. Den här utredningen...

  • Posted oktober 20, 2023
  • 0
 • Utlovade satsningar saknas i regeringens budget

  Läkarförbundet saknar flera viktiga satsningar i regeringens budgetproposition, som presenterades idag.   – Den exceptionella kraftsamling på sjukvården som tidigare utlovats lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.  Enligt Läkarförbundet ger...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Läkarutbildningen får högt betyg av studenterna

  Läkarutbildningen får högt betyg av studenterna, men brister finns. Svenska läkarstudenter är mycket nöjda med sin utbildning, 94 procent ger utbildningen högt betyg. Men många läkarstudenter vittnar också om att de blivit utsatta för kränkande särbehandling och trakasserier...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Digitala systemen inom vården ett arbetsmiljöproblem

  Regeringen meddelade i fredags att man gett i E-hälsomyndigheten i uppdrag att bland annat ta fram en färdplan, för en mer enhetlig och gemensam digital infrastruktur inom vården där staten tar ett större ansvar. För Läkarförbundet som...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Ett steg på vägen mot en bättre styrning av vården

  Regeringens besked om att man tillsätter en utredning som ska se över möjligheterna att helt eller delvis, införa ett statligt huvudmannaskap för vården välkomnas av Sveriges läkarförbund. – Läkarförbundet har länge efterlyst en bättre styrning av hälso-...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • Ny överenskommelse om dygnsvila för läkare

  Läkarförbundets styrelse har idag beslutat att underteckna en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om nya regler för dygnsvila, avtalet innebär att 11 timmars dygnsvila nu blir grundregeln. Men med utrymme för vissa verksamheter...

  • Posted maj 17, 2023
  • 0
 • Läkares fortbildning fortsätter att minska

  Antalet dagar läkare deltar i extern fortbildning har halverats sedan 2004, det visar Läkarförbundets nya rapport ”Försämrade förutsättningar för fortbildning”. Detta sker trots att utvecklingstakten inom den kliniska forskningen snarare ökat. Antalet dagar extern fortbildning är nu...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Sjukvården riskerar att tappa kvinnliga läkare

  Kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning och är också mer utsatta för diskriminering och kränkande särbehandling. Betydligt fler kvinnor än män överväger också att lämna läkaryrket på grund...

  • Posted mars 9, 2023
  • 0