All posts tagged "Sveriges läkarförbund"

 • Bara hälften av läkarna vågar fullt ut framföra kritik

  Bara hälften av läkarna instämmer fullt ut i påståendet att de vågar framföra kritik till ledningen. Allra värst är det bland läkare tidigt i karriären, där mindre än 1 av 3 fullt ut vågar framföra kritik. Det...

  • Posted oktober 15, 2022
  • 0
 • Brist på vårdplatser akut för läkare

  Enligt en färsk undersökning av Sveriges läkarförbund leder vårdplatsbristen till att en av sju läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in. Vårdplatsbristen innebär att patienter inte får den vård som de utifrån...

  • Posted september 17, 2022
  • 0
 • Sex av tio läkare längtar bort

  Sveriges läkarförbund har länge påtalat att situationen för vårdens personal är ohållbar. Vården är hårt belastad med stabsläge på flera sjukhus, inställda operationer och stressig arbetsmiljö för personalen. En ny undersökning bland Läkarförbundets medlemmar visar att 6...

  • Posted augusti 27, 2022
  • 0
 • 6 av 10 läkare längtar bort 

  Sveriges läkarförbund har länge påtalat att situationen för vårdens personal är ohållbar. Vården är hårt belastad med stabsläge på flera sjukhus, inställda operationer och stressig arbetsmiljö för personalen. En ny undersökning bland Läkarförbundets medlemmar visar att 6...

  • Posted augusti 24, 2022
  • 0
 • Dubbelt så många läkare på vårdcentralerna

  Region Örebro län behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna. Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt, regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som...

  • Posted juni 20, 2022
  • 0
 • Kortsiktiga satsningar i regeringens budget

  Nu presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året och pekar ut riktningen framåt. Regeringen avsätter en halv miljard extra för att anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön och utöka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är positiva till att regeringen...

  • Posted april 21, 2022
  • 0
 • Rekordmånga medlemmar i Läkarförbundet

  Antalet medlemmar i Sveriges läkarförbund fortsätter att öka, nu är man 56 390. – Jag är stolt. Medlemsökningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Tillsammans gör vi skillnad, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet. Den största...

  • Posted januari 31, 2022
  • 0
 • Glädje och besvikelse över regeringens primärvårdsreform

  Nu har regeringen presenterat propositionen om primärvårdsreform. Sveriges läkarförbund har både positiva och negativa kommentarer vi hoppas beaktas i riksdagens behandling av lagförslaget. Regeringen har hörsammat delar av Läkarförbundets krav och lösningar. Förslagen innebär en förbättring av...

  • Posted december 24, 2021
  • 0
 • Lång ofrivillig väntan på läkarbesök

  En av tre har ofrivilligt fått vänta mer än en vecka på att träffa läkare, samtidigt har två av tio helt avstått från att söka vård på grund av väntetiden. Det visar en opinionsundersökning gjord av Novus...

  • Posted oktober 3, 2021
  • 0
 • Smittskyddslagen får inte bli en allmän rekommendation

  Covid-19 är den senast tillkomna anmälningspliktiga och samhällsfarliga sjukdomen, men här uppfattas smittskyddslagen mer som ett personligt val. – Vi den äldre generationens läkare har på nära håll sett värdet av en bindande smittskyddslagstiftning för den grupp...

  • Posted september 21, 2021
  • 0