Alla inlägg taggade "Sveriges läkarförbund"

 • Momsutredning valde den fega och svåra vägen 

  Nu har utredningen för ”Mervärdesskatt för inhyrd personal för vård och social omsorg” (SOU 2021:40) överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag var att se över hur man ska kunna ändra momsreglerna i Sverige så att de harmoniserar med våra grannländer och EU-rätten. I EU är sjukvård...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen

  – Det är alarmerande siffror. Att en så stor andel av läkarstudenterna under utbildningen har diskriminerats av lärare eller handledare är djupt oroväckande. På Sahlgrenska Akademin är det en av tre, säger Madeleine Liljegren, ordförande utbildnings- och forskningsrådet på Läkarförbundet.   En ny rapport...

  • Skrivet maj 3, 2021
  • 0
 • Välkommen satsning på vården men regionerna lägger pengar på hög

  Regeringen skjuter till ytterligare 2 miljarder i vårbudgeten förutom de aviserade 4 miljarderna till vården. – Hälso- och sjukvården är under extremt tryck. Nu gäller det att regionerna verkligen använder pengarna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges...

  • Skrivet april 18, 2021
  • 0
 • Läkarförbundet välkomnar diskussion om ökad statlig styrning av vården

  Kristdemokraterna har i dag presenterat en rapport som är tänkt att vara förslag till utredningsdirektiv för statlig styrning av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller en analys och förslag till en reformerad svensk ansvarsfördelning mellan stat, region...

  • Skrivet april 13, 2021
  • 0
 • Offensiv budget – men nu behövs reformer

  I budgetpropositionen för 2021 presenterade regeringen idag en offensiv budget med historiskt höga satsningar. Sjukvården har prövats hårt under pandemin. Personalen inom hälso- och sjukvården har gjort stora uppoffringar, ofta med sin egen hälsa som insats och...

  • Skrivet september 25, 2020
  • 0
 • Det är reformer som behövs för att hantera vårdskulden

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att fyra miljarder tillförs regionerna för hantering av uppskjuten vård. Läkarförbundet välkomnar anslagen, men för att hantera vårdskulden behövs strukturreformer och en ökad nationell styrning av...

  • Skrivet september 14, 2020
  • 0
 • Nödvändigt med ködelegation tycker Sveriges läkarförbund

  Regeringen presenterade i dag en delegation som har uppdraget att korta vårdköerna till följd av pandemin och den extrema utvecklingen sedan utbrottet av Covid-19. – Vi välkomnar initiativet då det är fullkomligt nödvändigt för att möta de...

  • Skrivet augusti 16, 2020
  • 0
 • ​En av tre läkare utsatt för hot och våld

  Onsdag 20 November diskuterade riksdagen våldet inne på sjukhusen. I en ny enkät, där 2 673 läkare har svarat, kan vi samtidigt visa att att närmare en av tre läkare utsatts för hot eller våld det senaste...

  • Skrivet december 1, 2019
  • 0
 • Befolkningen vill ha listning på fast läkare

  Sveriges läkarförbund har låtit Novus undersöka svenska folkets uppfattning om fast läkare. – Undersökningen visar att befolkningen vill träffa samma läkare när de besöker primärvården. Det enda sättet som garanterar detta är att befolkningen listar sig hos...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • Välkommet förslag att utreda större statligt ansvar för vården

  Vi ser positivt på förslaget om en utredning gällande huvudmannaskapet. En nationell primärvårdsreform behöver gemensamma finansieringsprinciper på nationell nivå, därför behöver ett större statligt ansvar för vården utredas, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Så kommenterar Heidi...

  • Skrivet september 24, 2019
  • 0