Sjukvården riskerar att tappa kvinnliga läkare

By on 9 mars, 2023
Arkivbild

Kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning och är också mer utsatta för diskriminering och kränkande särbehandling.

Betydligt fler kvinnor än män överväger också att lämna läkaryrket på grund av den höga arbetsbelastningen.

Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.

I korthet visar rapporten att:

  • 66 procent av de kvinnliga läkarna har övervägt att byta jobb, gå ner i arbetstid eller lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Motsvarande siffra för manliga läkare är 57 procent.
    .
  • 26 procent av de kvinnliga läkarna arbetar deltid på grund av den höga arbetsbelastningen, vilket är dubbelt så många jämfört med manliga läkare (13 procent).
    .
  • Dubbelt så många kvinnliga läkare (6 procent) har varit sjukskrivna på grund av en för hög arbetsbelastning jämfört med manliga läkare (3 procent).
    .
  • Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för diskriminering och kränkande särbehandling.

Läkarförbundet efterlyser ett tydligare ledarskap från arbetsgivarna i jämställdhetsfrågorna. De högsta ledningarna måste, precis som i alla andra frågor, peka ut riktningen för att uppnå en jämställd arbetsmiljö och jämställda arbetsvillkor.

Inte minst ur ett rekryterande syfte är det viktigt att granska arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv också.

– Med tanke på den akuta läkarbristen borde dessa siffror vara en väckarklocka. För att kunna behålla och rekrytera läkare måste man erbjuda en arbetsmiljö där både män och kvinnor trivs och har likvärdiga förutsättningar att göra sitt jobb, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges läkarförbund

You must be logged in to post a comment Login