All posts tagged "Hälsa"

 • Utbildning stärker äldres känsla av sammanhang

  Själva lärandet i sig, utan att det nödvändigtvis leder till formella meriter, är betydelsefullt och påverkar äldres mående positivt. Det stärker också deras känsla av sammanhang. Det visar en ny avhandling om relationen mellan lärande och hälsa...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd

  Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt. Regeringen förstärker satsningarna inom området för psykisk hälsa och suicidprevention, och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor under 2023 till ideella organisationer som...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Vad säger man till någon som blivit allvarligt sjuk

  Vad skulle du säga till någon som blivit allvarligt sjuk? En ny undersökning från Demoskop på uppdrag av Cancerfonden visar att fyra av tio tycker det är jobbigt och svårt, att bemöta någon på jobbet eller i...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Ditt nej är viktigt tillåt inte att din tonåring dricker

  Nu är det dags för skolavslutningar, på webbplatsen fullkoll.nu får du stöd kring hur du kan säga nej till din tonåring när det gäller alkohol och andra droger. Ibland kan man tro att tonåringar inte vill att...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Nya ledtrådar i arbetet att bekämpa TBE

  En svensk variant av det fruktade fästingburna TBE-viruset orsakar ovanligt svår sjukdom i försök på möss. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen visar också att för den som drabbas av bett av fästingar med...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Rörelse och rätt belastning viktigt i arbetslivet

  Folkhälsomyndigheten samarbetar med Arbetsmiljöverket för att främja rörelsevariation i arbetslivet, en ny publikation ska ge arbetsgivare stöd i att skapa goda förutsättningar för rörelse och rätt belastning för sina medarbetare. I arbetslivet har åtgärder för att minska...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • Ett steg på vägen mot en bättre styrning av vården

  Regeringens besked om att man tillsätter en utredning som ska se över möjligheterna att helt eller delvis, införa ett statligt huvudmannaskap för vården välkomnas av Sveriges läkarförbund. – Läkarförbundet har länge efterlyst en bättre styrning av hälso-...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • Hur mår Sveriges chefer

  Nio av tio chefer i Sverige upplever att deras arbete nästan alltid är meningsfullt. Trots det har andelen chefer som gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket minskat något sedan 2019, från 62 till 59 procent....

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Satsning för att öka vårdplatser ska utvärderas

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) ska utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser, satsningen är av hög prioritet och dess effekter kommer genom detta uppdrag att följas noggrant. – Vi beräknar en satsning...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • 5 miljoner till forskning om psykisk ohälsa hos äldre

  En stor folkhälsoutmaning är depression hos äldre, behovet är stort av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Forskargruppen för projektet DepActive har beviljats 5 miljoner kronor av Forte för...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0