All posts tagged "Hälsa"

 • Förvara medicinen rätt i sommarvärmen

  De flesta vanliga mediciner klarar varma sommardagar utan att effekten eller säkerheten påverkas.  Men det finns läkemedel som kan vara känsliga för både värme och kyla, förvaras läkemedlen fel riskerar effekten att påverkas. Läs alltid bipacksedeln för...

  • Posted juni 19, 2024
  • 0
 • Skydda ögonen från solens skadliga strålar

  Sommaren är här och med den kommer ljusare dagar och fler timmar i solen. Medan de flesta av oss är noga med att använda solkräm för att skydda huden, glömmer många att våra ögon också behöver skydd....

  • Posted juni 19, 2024
  • 0
 • Sjukfall orsakade av skador ökar på sommaren

  Uteliv, studsmatta, hoppa från båten till bryggan och olycka vid altanbygget, under sommaren ökar antalet fysiska skador som leder till sjukskrivning.  För psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ryggvärk, är utvecklingen den motsatta, generellt minskar...

  • Posted juni 18, 2024
  • 0
 • Förnyat och stärkt WHO-samarbete

  Förnyat och stärkt WHO-samarbete för stöd till det globala antibiotikaarbetet. Världshälsoorganisationen, WHO, har gett förnyat uppdrag till det samarbetscenter för antibiotikafrågan som finns på Folkhälsomyndigheten. Sedan 2016 har centret tillhandahållit stöd till WHO i att stärka det...

  • Posted juni 18, 2024
  • 0
 • Ytterligare satsningar på precisionsdiagnostik och datadelning

  Regeringen har beviljat ytterligare 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden, GMS. Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i satsningen med att utveckla arbetet med precisionsdiagnostik och datadelning. Bianca Stenmark, är samordnare för genomiskt medicincentrum...

  • Posted juni 17, 2024
  • 0
 • Balanserad användning av digitala medier viktigt

  Forskningen visar att hög användning av digitala medier kan leda till sämre sömn, depressiva symtom och missnöje med den egna kroppen. Barn och unga upplever att de kan fastna i användandet på bekostnad av sömn, relationer och...

  • Posted juni 17, 2024
  • 0
 • Fyra av tio saknar kunskaper i första hjälpen

  38 procent av befolkningen skulle inte kunna ingripa om de såg en människa falla ihop på gatan, men nu strömmar deltagare till Röda Korsets kurser.  – Tidiga insatser är ofta skillnaden mellan liv och död, säger Fredrik...

  • Posted juni 16, 2024
  • 0
 • Utvecklingsuppdrag till vårdcentralerna i västra länsdelen

  Primärvården i den västra länsdelen har fått i uppdrag att arbeta fram ett hållbart förslag för hur vårdcentralerna i Karlskoga ska formas, och hur samarbetet mellan vårdcentralerna i hela länsdelen ska utvecklas. Uppdraget är en del av...

  • Posted juni 15, 2024
  • 0
 • Medveten inredning i hemmet kan motverka stress

  Över 40 procent av svenskarna känner sig stressade när deras hem är oorganiserat och stökigt, det visar Elfas senaste Sifo-undersökning. För många kan stöket få stora negativa konsekvenser. Så många som drygt var fjärde (26%) upplever att...

  • Posted juni 14, 2024
  • 0
 • Barn och ungas skolgång och psykiska hälsa ska stärkas

  Det finns behov av att förbättra villkoren för länets barn och unga, inom områden som skolgång och psykisk hälsa. Det behovet vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tillgodose, genom att stötta projektet Kraftsamling barn och unga. –...

  • Posted juni 13, 2024
  • 0