Utlovade satsningar saknas i regeringens budget

By on 20 september, 2023
Bild: Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet saknar flera viktiga satsningar i regeringens budgetproposition, som presenterades idag.  

– Den exceptionella kraftsamling på sjukvården som tidigare utlovats lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar. 

Enligt Läkarförbundet ger dagens budgetbesked inte heller tillräckliga förutsättningar för den ”omfattande utbyggnad” av primärvården som regeringen tidigare aviserat att den vill genomföra under mandatperioden. 

Läkarförbundet hade också gärna sett satsningar på grundutbildningen och läkarstudenternas studiemedel för att kompensera för den förlängda läkarutbildningen. 

– Var tredje läkarstudent har idag inte studiemedel så det räcker för hela studietiden, säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet välkomnar dock att regeringen i budgeten ger en tydlig signal om vad man vill att regionerna ska prioritera; vårdplatsbristen, vårdköerna, kompetensförsörjningen och primärvården.  

– Det är regionerna som styr vården, och det är deras prioriteringar som i slutänden avgör hur vården blir. Staten och regionerna behöver dra åt samma håll om det ska bli fler vårdplatser, kortare köer och en arbetsmiljö där vårdpersonal får förutsättningar att göra sitt bästa. Och det behöver göras med stor uthållighet, säger Sofia Rydgren Stal

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Sveriges Läkarförbund

You must be logged in to post a comment Login