All posts tagged "Satsningar"

 • Medel till civilsamhället för satsningar på hälsa och välbefinnande

  Arbete med att möjliggöra fysisk aktivitet för kvinnor och barn som bor på skyddat boende, samverkan mellan idrottsförening och Ungdomsmottagningen och ett crossfitgym som jobbar med barn med problematisk skolfrånvaro. Det är exempel på satsningar i Örebro...

  • Posted juni 29, 2024
  • 0
 • Ytterligare satsningar på precisionsdiagnostik och datadelning

  Regeringen har beviljat ytterligare 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden, GMS. Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i satsningen med att utveckla arbetet med precisionsdiagnostik och datadelning. Bianca Stenmark, är samordnare för genomiskt medicincentrum...

  • Posted juni 17, 2024
  • 0
 • Öka satsningarna på infrastrukturen

  Öka infrastrukturinvesteringarna med 20 procent, satsa på underhållet, finansiera Försvarsmaktens behov i särskild ordning och håll löftena till kommuner och regioner. De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastuktursamarbete En Bättre Sits, har lämnat ett tydligt yttrande till regeringen...

  • Posted april 12, 2024
  • 0
 • Satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet stärks

  I ett läge av höjd beredskap eller ytterst krig är ett starkt och motståndskraftigt civilt försvar en grundförutsättning ,för att de viktigaste samhällsfunktionerna ska fungera och civilbefolkningen skyddas. Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder...

  • Posted april 12, 2024
  • 0
 • Satsningar för att bekämpa människohandel

  Arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är prioriterat för regeringen, både nationellt och i det gränsöverskridande samarbetet. Regeringen gör nu ytterligare satsningar som stärker arbetet. – Offer för människohandel är hårt utsatta och brottet...

  • Posted mars 30, 2024
  • 0
 • Ny satsning på Örebro kommuns fritidshem

  Samma kvalitativa fritidsverksamhet, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Det är målet när Förskole- och grundskoleförvaltningen inför flera nya utbildningspaket för medarbetare på fritidshem. Genom satsningen ska elever inom Örebro kommuns fritidshem få större...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0
 • Stora satsningar på sjukvården

  Samarbetspartierna ger ytterligare ekonomiskt stöd till sjukvården för att generella uppsägningar av sjukvårdspersonal ska kunna undvikas, och för att motverka att patienter drabbas av regionernas tillfälligt försvagade ekonomi. Region Örebro tilldelas 181 000 000 kronor i satsningen....

  • Posted mars 5, 2024
  • 0
 • Kulturen som sammanhållande kraft

  Kulturen som sammanhållande kraft, regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition. Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand, satsningar på kulturen i årets budgetproposition. – Kulturen spelar en viktig roll i att hålla ihop vårt...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Utlovade satsningar saknas i regeringens budget

  Läkarförbundet saknar flera viktiga satsningar i regeringens budgetproposition, som presenterades idag.   – Den exceptionella kraftsamling på sjukvården som tidigare utlovats lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.  Enligt Läkarförbundet ger...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Skyddet av civilbefolkningen vid krig stärks

  Om det värsta skulle inträffa att Sverige drabbas av krig, behöver civilbefolkningen skyddas. Erfarenheter från Ukraina visar att krigföring ofta riktas direkt mot civil infrastruktur. Regeringen föreslår i budgetpropropositionen för 2024 ett tillskott till Myndigheten för samhällsskydd...

  • Posted september 20, 2023
  • 0