All posts tagged "Vården"

  • Utbildning för fler sjuksköterskor i vården stärks

    Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner och regioner, för att öka antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammen. Totalt ska 225 miljoner kronor fördelas. – Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Vi...

    • Posted april 15, 2024
    • 0
  • Alla kan bidra till att korta köerna i vården

    Antalet patienter som står i kö för operation, har glädjande nog minskat under det senaste året i Region Örebro län. Men det finns fortfarande åtgärder som skulle kunna minska köerna, och det handlar inte bara om resursbrister...

    • Posted mars 12, 2024
    • 0
  • Många orkar inte heltid i vården

    Tre av tio jobbar deltid i vården, många orkar inte heltid. Vårdköerna i Sverige växer, samtidigt arbetar närmare 30 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid. Många uppger att de gör det för att orka. Det framgår av en...

    • Posted februari 4, 2024
    • 0
  • Vinterkräksjukan är igång för säsongen

    Folkhälsomyndighetens övervakning visar att vinterkräksjukan är igång för säsongen. Det innebär att smittspridningen väntas öka den närmaste tiden, både i samhället och inom vården. Sökningar på 1177.se och statistik från landets laboratorier visar att spridningen av vinterkräksjuka...

    • Posted december 14, 2023
    • 0
  • Vården ska bli mer inkluderande mot personer med könsdysfori

    Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bland annat genomföra en informationsinsats, riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter personer med könsdysfori. Syftet är att personer med könsdysfori ska få ett bättre bemötande i vården....

    • Posted november 14, 2023
    • 0
  • Digitala systemen inom vården ett arbetsmiljöproblem

    Regeringen meddelade i fredags att man gett i E-hälsomyndigheten i uppdrag att bland annat ta fram en färdplan, för en mer enhetlig och gemensam digital infrastruktur inom vården där staten tar ett större ansvar. För Läkarförbundet som...

    • Posted juni 26, 2023
    • 0
  • Ett steg på vägen mot en bättre styrning av vården

    Regeringens besked om att man tillsätter en utredning som ska se över möjligheterna att helt eller delvis, införa ett statligt huvudmannaskap för vården välkomnas av Sveriges läkarförbund. – Läkarförbundet har länge efterlyst en bättre styrning av hälso-...

    • Posted juni 5, 2023
    • 0
  • Våldsamma attacker i västra Darfur

    Våldsamma attacker i västra Darfur: sjukvårdsinrättningar plundrade och sjukvårdspersonal dödade Bakri Abubakr, operativt ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Sudan: ”De våldsamma attackerna i Kreneik i västra Darfur inleddes under helgen. Våra team har fått bekräftat...

    • Posted april 28, 2022
    • 0
  • Vården klarar inte svåraste covidvåg hittills

    Norra Syrien drabbas just nu av det allvarligaste utbrottet hittills av covid-19. Det råder brist på både syrgas och testutrustning. I nordvästra Syrien är vården överbelastad och i nordöstra delen av landet är smittspridningen skrämmande hög. Sjukvårdssystemet...

    • Posted oktober 16, 2021
    • 0
  • Trots pandemin är länets patienter mer än nöjda med vården vid länets sjukhus

    Under våren 2021 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR en Nationell patientenkät, NPE inom sjukhusvården. Resultaten för Region Örebro län visar att patienterna är mer än nöjda. De flesta patienter, över 90 procent har goda upplevelser av...

    • Posted september 20, 2021
    • 0