Alla inlägg taggade "Vården"

 • Våldsamma attacker i västra Darfur

  Våldsamma attacker i västra Darfur: sjukvårdsinrättningar plundrade och sjukvårdspersonal dödade Bakri Abubakr, operativt ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Sudan: ”De våldsamma attackerna i Kreneik i västra Darfur inleddes under helgen. Våra team har fått bekräftat...

  • Skrivet april 28, 2022
  • 0
 • Vården klarar inte svåraste covidvåg hittills

  Norra Syrien drabbas just nu av det allvarligaste utbrottet hittills av covid-19. Det råder brist på både syrgas och testutrustning. I nordvästra Syrien är vården överbelastad och i nordöstra delen av landet är smittspridningen skrämmande hög. Sjukvårdssystemet...

  • Skrivet oktober 16, 2021
  • 0
 • Trots pandemin är länets patienter mer än nöjda med vården vid länets sjukhus

  Under våren 2021 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR en Nationell patientenkät, NPE inom sjukhusvården. Resultaten för Region Örebro län visar att patienterna är mer än nöjda. De flesta patienter, över 90 procent har goda upplevelser av...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Välkommen satsning på vården men regionerna lägger pengar på hög

  Regeringen skjuter till ytterligare 2 miljarder i vårbudgeten förutom de aviserade 4 miljarderna till vården. – Hälso- och sjukvården är under extremt tryck. Nu gäller det att regionerna verkligen använder pengarna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges...

  • Skrivet april 18, 2021
  • 0
 • Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården

  Idag presenteras regeringens vårbudget, Regeringen och samarbetspartierna gör satsningar som är nödvändiga för att hantera effekterna av pandemin. – De tillskott till verksamheterna i kommuner och regioner som nu görs är nödvändiga för att hantera den här...

  • Skrivet april 15, 2020
  • 0
 • Elever snabbutbildas för att stötta vården

  Komvux i Örebro snabbutbildar elever för att stötta vården. Vård- och omsorgsverksamheten i Örebro kommun och förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) har satsat på ett unikt samarbete för att bättre klara av de utmaningar som...

  • Skrivet april 15, 2020
  • 0
 • Blocket hjälper vården att hitta personal i Coronakrisen

  Sjukvården är hårt ansatt under Coronakrisen, därför gör Blocket det nu gratis för aktörer inom sjukvården att annonsera efter vårdpersonal. – Vi vill göra det vi kan för att stötta en högt belastad sjukvård, säger Alexander Greidinger,...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • Stramare nationell styrning krävs för kompetensförsörjningen i vården

  Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen. – Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi...

  • Skrivet september 1, 2019
  • 0
 • Dödläget inte bra för vården som är i stort behov av reformer

  Vi kan inte vänta oss mer av en övergångsregerings budget än det finansministern idag har presenterat, men hälso- och sjukvården är i stort behov av omfattande politiska reformer snarast. – Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar...

  • Skrivet november 18, 2018
  • 0
 • Hyrkostnader fortsätter öka i vården

  Vid nyår ska landsting och regioner vara oberoende av hyrpersonal i sjukvården, men hyrnotan ökar fortfarande och inget tyder på att målet kan nås. Under årets andra kvartal ökar kostnaderna för inhyrd personal med 6,3 procent jämfört...

  • Skrivet september 28, 2018
  • 0