All posts tagged "Vården"

 • Välkommen satsning på vården men regionerna lägger pengar på hög

  Regeringen skjuter till ytterligare 2 miljarder i vårbudgeten förutom de aviserade 4 miljarderna till vården. – Hälso- och sjukvården är under extremt tryck. Nu gäller det att regionerna verkligen använder pengarna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges...

  • Posted april 18, 2021
  • 0
 • Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården

  Idag presenteras regeringens vårbudget, Regeringen och samarbetspartierna gör satsningar som är nödvändiga för att hantera effekterna av pandemin. – De tillskott till verksamheterna i kommuner och regioner som nu görs är nödvändiga för att hantera den här...

  • Posted april 15, 2020
  • 0
 • Elever snabbutbildas för att stötta vården

  Komvux i Örebro snabbutbildar elever för att stötta vården. Vård- och omsorgsverksamheten i Örebro kommun och förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) har satsat på ett unikt samarbete för att bättre klara av de utmaningar som...

  • Posted april 15, 2020
  • 0
 • Blocket hjälper vården att hitta personal i Coronakrisen

  Sjukvården är hårt ansatt under Coronakrisen, därför gör Blocket det nu gratis för aktörer inom sjukvården att annonsera efter vårdpersonal. – Vi vill göra det vi kan för att stötta en högt belastad sjukvård, säger Alexander Greidinger,...

  • Posted april 4, 2020
  • 0
 • Stramare nationell styrning krävs för kompetensförsörjningen i vården

  Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen. – Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi...

  • Posted september 1, 2019
  • 0
 • Dödläget inte bra för vården som är i stort behov av reformer

  Vi kan inte vänta oss mer av en övergångsregerings budget än det finansministern idag har presenterat, men hälso- och sjukvården är i stort behov av omfattande politiska reformer snarast. – Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar...

  • Posted november 18, 2018
  • 0
 • Hyrkostnader fortsätter öka i vården

  Vid nyår ska landsting och regioner vara oberoende av hyrpersonal i sjukvården, men hyrnotan ökar fortfarande och inget tyder på att målet kan nås. Under årets andra kvartal ökar kostnaderna för inhyrd personal med 6,3 procent jämfört...

  • Posted september 28, 2018
  • 0
 • Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

  För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från...

  • Posted september 25, 2018
  • 0
 • Glädjande med Socialdemokraternas vårdsatsning, men lyft rätt faktorer

  Igår presenterade Socialdemokraterna förslaget om en generalplan för vård i tid. Planen, som ska lista åtgärderna som krävs för att kapa vårdköerna, har tre huvuddelar: Vårdens personalförsörjning: fler anställda inom vården och bättre villkor för de anställda...

  • Posted augusti 30, 2018
  • 0
 • Praktikertjänst Röntgen tilldelas 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens i vården

  Praktikertjänst Röntgen har tillsammans med företagen Annotell och Sectra tilldelats 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens, AI, i sjukvården. Medlen ska användas för att utveckla en lösning för att effektivt samla in träningsdata inom...

  • Posted juli 15, 2018
  • 0