Glädjande med Socialdemokraternas vårdsatsning, men lyft rätt faktorer

By on 30 augusti, 2018

Igår presenterade Socialdemokraterna förslaget om en generalplan för vård i tid. Planen, som ska lista åtgärderna som krävs för att kapa vårdköerna, har tre huvuddelar:

  1. Vårdens personalförsörjning: fler anställda inom vården och bättre villkor för de anställda
  2. Effektiva vårdprocesser: utökat samarbete mellan olika landsting/regioner för att gemensamt korta köer
  3. Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker

Tre miljarder kronor skjuts till för att alla ska få vård i tid och korta köerna i vården. Två miljarder betalas ut direkt när generalplanen för vård i tid är klar, resten när resultaten gemensamt kan visas.

– Vi välkomnar satsningen och det är bra att Socialdemokraterna vill få landstingen att ge vård i tid. Vård i tid är en nyckelfråga för sjukvården, men det krävs också mer riktade insatser för att få bukt med vårdens problemområden, säger Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna.

– Målet är vi överens om och pengar kan var en morot, men pengar behöver inte ge långsiktiga förbättringar. Det handlar om att ändra strukturer och incitament för att få snurr på vården, fortsätter Karin Båtelson. Vi behöver chefer med medicinsk kompetens, reglerad fortbildning så att rätt patienter får rätt vård, erfarenhet som premieras, fler utförare i vården och förstås få bort stuprören i organisationerna. Att få bort gränser mellan landsting och kommuner är den springande punkten när det gäller äldrevården.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login