Hyrkostnader fortsätter öka i vården

By on 28 september, 2018
Arkivbild

Vid nyår ska landsting och regioner vara oberoende av hyrpersonal i sjukvården, men hyrnotan ökar fortfarande och inget tyder på att målet kan nås.

Under årets andra kvartal ökar kostnaderna för inhyrd personal med 6,3 procent jämfört med samma period 2017. Totalt kostar hyrpersonal nu mer än 1,3 miljarder. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som Dagens Samhälle tagit del av.

Den största kostnadsökningen finns i sjukhusvården medan ökningen är betydligt mindre i primärvården.

Ett antal landsting har gjort satsningar på att korta väntetiderna för att patienterna ska få operation i tid. Det har lett till ökade kostnader för hyrpersonal, säger Maria Åkesson, personaldirektör i Region Örebro län, som är ordförande i SKL-projektet för minskat beroende av hyrpersonal i vården.

Målsättningen är att högst 2 procent av sjukvårdens personalkostnader ska komma från hyrpersonal.

Endast Skåne och Östergötland når målet och på de flesta håll är man långt därifrån. Högst andel hyrpersonalkostnader har Gävleborg, Norrbotten och Västernorrland. Även Gotland, Värmland, Sörmland och Västmanland har höga relativa kostnader för inhyrd personal.

Sjuksköterskor är den personalkategori där kostnaden ökar mest. Enligt Maria Åkesson är det mycket som talar för att dessa väljer att jobba för bemanningsföretag istället för att söka anställning i landstingen.

I nedanstående landsting/regioner minskade kostnaderna för inhyrd personal under kvartal 2 jämfört med samma period 2018:

 • Blekinge
 • Jämtland
 • Kronoberg
 • Västerbotten
 • Halland
 • Örebro
 • Gotland
 • Västernorrland
 • Jönköping

I dessa landsting/regioner ökade kostnaderna för inhyrd personal under kvartal 2 jämfört med samma period 2018:

 • Uppsala
 • Kalmar
 • Östergötland
 • Värmland
 • Västmanland
 • Stockholm
 • Skåne
 • Dalarna
 • Sörmland
 • Gävleborg
 • Norrbotten
 • Västra Götaland

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login