Alla inlägg taggade "Regionalt"

 • Så farliga är de nya virusvarianterna

  Rapporter om nya virusvarianter av covid-19 kommer dagligen. Men hur farliga är egentligen de nya virusmutationerna och hur rädda ska vi vara för dem? Kristian Vlahovicek, gästprofessor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde, följer noga utvecklingen och...

  • Skrivet januari 28, 2021
  • 0
 • Enklare att hålla avstånd med McDonald’s nya mobiltjänst

  På grund av coronapandemin ökar efterfrågan på nya sätt att beställa och hämta mat från restauranger tryggt och säkert. Nu lanserar McDonald´s i Sverige en ny tjänst som gör det möjligt för gäster att beställa och betala...

  • Skrivet januari 27, 2021
  • 0
 • Kraftigt minskad försäljning av antibiotika

  Under 2020 minskade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 17 procent jämfört med året innan. Minskningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år. Statistiken som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar att den totala...

  • Skrivet januari 27, 2021
  • 0
 • Reseavrådan till länder utanför EU/EES förlängs

  Utrikesdepartementet har idag beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU/EES/Schengenområdet fram till och med den 15 april. Avrådan innebär att man noga bör tänka över om det verkligen är rätt tid att genomföra...

  • Skrivet januari 26, 2021
  • 0
 • Nya uppgifter om registrerade vaccinationer mot covid-19

  Hittills har totalt 192 700 vaccinationer mot covid-19 rapporterats in till det nationella vaccinationsregistret från landets regioner. Folkhälsomyndigheten övergår nu till att redovisa antalet genomförda vaccinationer som har registrerats i det nationella vaccinationsregistret (NVR), från att tidigare ha...

  • Skrivet januari 26, 2021
  • 0
 • Arbetslösheten bland unga ökar

  Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period. Det visar ny...

  • Skrivet januari 26, 2021
  • 0
 • Inga stora skillnader i boendekostnader för högskolestuderande – oavsett utbildningsort

  Varje fjärde högskolestuderande med studiemedel anger att det har det svårt att hitta en bostad i samband med studierna. Däremot upplevs boendekostnaden vara liknande vare sig man bor i Stockholm, Malmö, Göteborg eller i mindre städer. Det...

  • Skrivet januari 25, 2021
  • 0
 • Boräntor pressade av konkurrens men inte omvärldsfaktorer

  Till skillnad från den första har den andra coronavågen inte gett något avtryck på marknadsräntorna, fortsatt låga globala långa realräntor talar för låga boräntor även framöver. Två faktorer skulle kunna rubba den slutsatsen, den ena är ökad...

  • Skrivet januari 25, 2021
  • 0
 • Många högstadieskolor undervisar nu på distans

  En stor del av undervisningen på högstadieskolor runt om i landet sker just nu på distans, visar Skolverkets undersökning. I två av tre fall har kommunerna eller friskolorna helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid...

  • Skrivet januari 24, 2021
  • 0
 • Ekonomiska råd stressar många unga

  I en ny undersökning har SBAB tagit reda på hur privatpersoner resonerar kring och reagerar på de i media vanligt förekommande tipsen om hur man bör spara. Tipsen handlar ofta om att sprida riskerna mellan sparkonto, fonder...

  • Skrivet januari 24, 2021
  • 0