Alla inlägg taggade "Regionalt"

 • Skolverket inrättar kontor i Örebro 2023

  Skolverket inrättar tio regionala kontor för att regelbundet ha dialog med alla skolhuvudmän. Först ut är Härnösand, följt av Malmö och Luleå där Örebro får sitt kontor under 2023. Det är en del av ett regeringsuppdrag för...

  • Skrivet februari 26, 2022
  • 0
 • Syrgasbehovet hos covidpatienter kan vara lägre än man tidigare trott

  En ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet visar att syrgasbehovet hos varje enskild allvarligt sjuk covid-19-patient kan vara lägre än vad man trott. Studien gjordes i Sörmland under pandemins första våg 2020 och såväl...

  • Skrivet januari 23, 2022
  • 0
 • Kompensation för höga elpriser, förtydligande av tabell – Uppdatering

  Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser, regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid...

  • Skrivet januari 22, 2022
  • 0
 • Personer med allvarlig immunbrist rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 tidigare

  Vuxna personer med allvarlig immunbrist rekommenderas nu att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 tre eller fyra månader efter sin grundvaccination. Det är ett kortare tidsintervall än för personer utan allvarlig immunbrist. Personer med nedsatt immunförsvar,...

  • Skrivet januari 22, 2022
  • 0
 • Det säljer bäst under årets fattigaste dagar

  Tomt i plånboken efter jul och nyår och fortfarande flera dagar kvar till lön. Då vänder sig många till andrahandsmarknaden för att få pengarna att räcka. Blocket har tagit fram statistik som visar vilka prylar som flest...

  • Skrivet januari 22, 2022
  • 0
 • Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

  En jämlik skola där eleverna ges mer tid för lärande skapar förutsättningar för fler elever att lära sig mer, i en lagrådsremiss lämnar nu regeringen förslag för en utökad lovskola och att alla elever i grundskolans årskurs...

  • Skrivet januari 22, 2022
  • 0
 • Förslag i EU-parlamentet hotar svensk skogsindustri och energiförsörjning

  En tredjedel av sysselsättningen och intäkterna till den svenska skogsindustrin riskerar att försvinna om ett EU-förslag får majoritet i EU-parlamentet. Svensk skogsindustri tvingas stå tillbaka när flera EU-länder saknar viljan att uppfylla Parisavtalet. – Eftersom huvuddelen av...

  • Skrivet januari 22, 2022
  • 0
 • Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

  E-handeln har ökat kraftigt det senaste decenniet, samtidigt är det svårt för konsumenter att välja klimatsmarta leveranser vid e-handelsköp. Regeringen ger nu Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för...

  • Skrivet januari 21, 2022
  • 0
 • Fiskerättigheter ska utredas vidare

  Regeringen har uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en fördjupad analys av överlåtbara fiskerättigheter i det svenska fisket efter bottenlevande arter. Myndigheten har tidigare föreslagit att införa ett system med fleråriga fiskerättigheter men samtidigt lyft...

  • Skrivet januari 21, 2022
  • 0
 • Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak

  I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Finansdepartementet remitterade igår en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter. Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i...

  • Skrivet januari 21, 2022
  • 0