Alla inlägg taggade "Regionalt"

 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

  Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19, det är nästan lika höga nivåer som i april 2020. Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Allt fler mc-förare kör med för gammal hjälm

  I Svedeas undersökning Mc-kollen 2021 framgår att nästan en av tio hojåkare använder en hjälm som är äldre än sex år. Liksom SMC rekommenderar Svedea att byta hjälm minst vart femte år. Mc-kollen 2021* visar en del...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Enklare gödsla rätt med ny algoritm för automatisk kvävefördelning

  Med den nya Target-N-algoritmen, en kvävefördelningsmodell för satellitdata, blir det lättare att optimera kvävegödslingen för Sveriges spannmålsproducenter. En bättre kvävefördelning på fälten ger ökade skördar med högre kvalitet och minskad risk för liggsäd och utlakning. Den första...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

  Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tätortsmätningen från NTF och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut....

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Distansarbete förändrar bostadsmarknaden

  För första gången på 15 år har Stockholms kommun inte den största folkökningen i landet. Under 2020 skedde en rekordstor utflyttning från huvudstaden till grannlän och kranskommuner, en trend som kan ha snabbats på av distansarbetet under...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Fem fakta om yrkeshögskolans korta utbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Ny studie förkastar idé om att du maximalt kan ha 150 kompisar

  Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar människan inte av. Det så kallade ”Dunbars tal”, en idé från antropologin om en maxgräns för människans sociala förmåga har länge betraktats som en sanning. En ny studie...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Handelns hållbarhetsarbete står sig under pandemin

  Coronapandemin har inte påverkat handelns arbete med hållbarhetsfrågor negativt. Det är slutsatsen av Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning. Majoriteten av företagen i undersökningen uppger att deras arbete är opåverkat eller till och med har intensifierats. Mer än hälften...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • Så skyddar du dig mot sms-bedrägerier

  På tre månader har bedragare lurat av privatpersoner och företag i Västsverige 6,7 miljoner kronor genom sms-bedrägerier. Polisens brottsförebyggare tipsar om hur du kan skydda dig från att bli lurad. Det börjar med ett vanligt sms. Ofta...

  • Skrivet maj 5, 2021
  • 0
 • Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19

  På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss. Förslaget rör främst allmänna sammankomster och offentliga...

  • Skrivet maj 5, 2021
  • 0