Kompensation för höga elpriser, förtydligande av tabell – Uppdatering

By on 22 januari, 2022

Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser, regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Utbetalningen kommer att ske automatiskt från kundens elnätsbolag, som kund behöver man alltså inte ansöka om kompensation.

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har höga elräkningar med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Regeringen presenterar idag ett förslag på en modell för kompensation som är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå från 2 000 kWh per månad och uppåt där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor. Se tabell nedan för fördelning.

− Det här är ett viktigt stöd som når omkring två miljoner hushåll, det vill säga fler än var tredje hushåll i Sverige. Nu lägger vi ett fullt genomförbart och mer träffsäkert förslag på riksdagens bord, säger finansminister Mikael Damberg.

− Regeringen har haft två tydliga prioriteringar i det här arbetet. Det ena är att stödet ska kunna betalas till dem som har fått höga elräkningar, så snabbt och så smidigt som möjligt. Det andra är att ta fram ett förslag som ger en rejäl kompensation just till dem som drabbats av elprishöjningen och det är framförallt personer som bor i hus och som använder el för att värma huset. Nu går vi fram med ett sådant förslag, säger energiminister Khashayar Farmanbar

Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den myndighet som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Det är elnätsbolagen som bestämmer hur pengarna förmedlas till hushållen.

Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta ändamål i en extra ändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas därefter kunna fatta beslut om ändringsbudgeten i slutet av februari.

Efter riksdagsbeslut av ändringsbudgeten kommer pengarna finnas tillgängliga för elnätsbolagen att söka. Därefter kommer de första betalningarna till kund komma så snart elnätsbolagen kan administrera stödet, ofta som en kreditering på elnätsfakturan. Elnätsföretagen kommer även att få ersättning för de administrativa kostnader som hanteringen av utbetalningarna till berörda kunder innebär. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedlingen av stödet, dels på hur kunden valt att hantera sin elräkning.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd totalt dec-feb (kr)
700 – 899 300
900 – 999 600
1000 – 1099 900
1100 – 1199 1200
1200 – 1299 1500
1300 – 1399 2100
1400 – 1499 2700
1500 – 1599 3300
1600 – 1699 3900
1700 – 1799 4500
1800 – 1899 5100
1900 – 1999 5700
Över 2000 6000

Tabellen har förtydligats med att förbrukningen avser per månad.

Ekonomi | Sverige – 
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login