All posts tagged "Regioner"

 • Förstärkning av det generella statsbidraget

  Förstärkning av det generella statsbidraget till kommuner och regioner, regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner och föreslår att det generella statsbidraget förstärks med 6 miljarder kronor från 2023. Ökade generella statsbidrag behövs för...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Nära 60 miljoner till Region Örebro län för hantering av uppdämda vårdbehov

  Regeringen avsätter nära 2 miljarder kronor till riktade insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven som uppstått på grund av den pågående pandemin, Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medlen till regionerna. Av de pengarna går 58...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Stora brister i regionernas rutiner för att möta utsatta för sexuell exploatering

  Sveriges regioner visar stora brister i rutinerna för att möta personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. En av 20 regioner ställer rutinmässiga frågor för att identifiera utsatta för kommersiellt sexuellt våld och endast var fjärde region...

  • Posted november 15, 2021
  • 0
 • Endast 2 av 21 regioner har kommit i gång med organiserad prostatacancertestning

  Staten har bidragit med särskilda medel till att stödja regionerna för att inleda försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning/OPT, regionerna ska pröva olika metoder och deras testverksamhet är viktig då den skapar erfarenhet som behövs för ett nationellt införande...

  • Posted november 4, 2021
  • 0
 • Regionerna tog över kollektivtrafiken – nu ska forskare ta reda på om det är hållbart

  Ansvaret för kollektivtrafiken övergick från kommunerna till regionerna, nu ska forskare ta reda på vad som hänt efter denna överflyttning – och om förändringen är hållbar. – Resultatet ska kunna ge exempel på kommuner och regioner som...

  • Posted oktober 4, 2021
  • 0
 • Ska kommuner och regioner äga eller hyra sina verksamhetslokaler

  Kommuninvest publicerar idag en fokusrapport på ett tema som de senaste åren blivit allt viktigare för kommuner och regioner: ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. Rapporten har skrivits av Emelie...

  • Posted april 15, 2021
  • 0
 • Testning blir lidande när regionerna snålar med löner

  Regionerna har brist på och svårt att rekrytera biomedicinska analytiker, som bland annat analyserar covid-19 tester. Trots det erbjuds de inte marknadsmässiga löner, utan får nästan halva lönen jämfört med privat sektor. – Helt fel tid att...

  • Posted december 23, 2020
  • 0
 • Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

  Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det framgår...

  • Posted juli 1, 2020
  • 0
 • Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

  Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god. Nya regler har införts för medarbetarna. Det handlar bl a om att personer i...

  • Posted mars 17, 2020
  • 0
 • Miljardöverskott – ändå väntar sparpaket och skattehöjningar

  Regionerna går med drygt 3 miljarder i överskott i år. Men redan nästa år väntar skattehöjningar i minst fyra regioner. Regionernas resultat för 2019 beräknas bli 3,4 miljarder kronor. Det visar Dagens Samhälles sammanställning av senaste prognoserna...

  • Posted november 16, 2019
  • 0