Miljöarbetet i regionerna har medfört minskad klimatpåverkan

By on 27 juni, 2023
Arkivbild

Årets ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna”, lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och visar flera tydligt positiva resultat. Till exempel har klimatpåverkan från medicinska gaser minskat med 75 procent under perioden 2009-2022, och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu över 93 procent för hela riket.

Under de senaste åren har en regiongemensam modell för att redovisa klimatpåverkan tagits fram. De flesta regioners klimatredovisningar visar på att klimatpåverkan från regionernas egna utsläpp minskat kraftigt över tid.

Men samtidigt är den klimatpåverkan som kan härledas till köpta varor och tjänster flera gånger större än de egna utsläppen från till exempel byggnader, kollektivtrafik och transporter.

Pandemi och inflation har påverkat miljöarbetet

De stora effekterna på regionernas verksamhet kring covid-19-pandemin och ökade priser på livsmedel, el och drivmedel märks även inom miljöarbetet. Klimatredovisningen visar bland annat att:

 • Antibiotikaförsäljningen har ökat, men är fortfarande på lägre nivåer än innan pandemin.
 • Avfallsmängderna har minskat, vilket delvis är en effekt av att pandemin är över.
 • Volymer och kostnader för livsmedel har ökat.
 • Ökade kostnader för el har bidragit till energi­besparingar och en viss överflyttning till fjärrvärme, samtidigt som pandemins extra belastning på ventilation och verksamhet har släppt.
 • Ökade drivmedelspriser och osäkerhet om styrmedel är en utmaning både för kollektivtrafiken i stort samt för dess omställning till förnybara drivmedel.

Region Örebro län står sig väl i jämförelserna

Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna baseras på sex nyckeltal där Region Örebro län uppvisar resultat som är bättre än riksgenomsnittet för fem av nyckeltalen:

 • Andel avfall som skickas för materialåtervinning (39,6 % jämfört med 27,4 % för riket)
 • Klimatpåverkan från medicinska gaser (1,1 kg CO2-ekv/inv. jämfört med 1,5 kg för riket)
 • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (100 % jämfört med 93% för riket)
 • Andel ekologiska livsmedel (47,1% jämfört med 43,2 % för riket)
 • Energianvändning i lokaler (175 kWh/m2 BRA jämfört med 181  kWh/m2 BRA för riket)
 • Antibiotikarecept per 1000 invånare (254 recept jämfört med 251 för riket)

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login