All posts tagged "Klimatpåverkan"

 • Oro över att företag mörkar sin klimatpåverkan

  Över hälften av alla svenskar, 54 procent, är oroliga över att företag mörkar sin klimatpåverkan. Främst är det unga och kvinnor som oroar sig över risken att företagen döljer något, det visar en undersökning av techbolaget Witnium....

  • Posted december 31, 2023
  • 0
 • Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar

  Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar, minskar utsläppen med 4–6 procent. Från den 1 december öppnar Trafikverket ett vägnät för 34,5 meter långa lastbilar, vilket kommer att leda till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Utsläppen väntas minska...

  • Posted december 1, 2023
  • 0
 • Klimatombud i Örebro kommun vill göra jobbpendlandet mer hållbart

  Fackförbundet Vision vill möjliggöra för medlemmar att minska sin klimatpåverkan på jobbet, nu tar därför Visions fackliga klimatombud Charlotte Bäck i Örebro kommun initiativ för hållbar jobbpendling. Klimatombudet vill ha subventionerat eller gratis kollektivavtalskort för alla anställda....

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Miljöarbetet i regionerna har medfört minskad klimatpåverkan

  Årets ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna”, lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och visar flera tydligt positiva resultat. Till exempel har klimatpåverkan från medicinska gaser minskat med 75 procent under perioden 2009-2022,...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • IT-svinn hos 7 av 10 verksamheter

  Klimatpåverkan från den IT-utrustning som vi dagligen använder är enorm och den största påverkan sker i tillverkningsledet, trots detta saknar många företag och organisationer en process för hållbar IT-användning. De senaste 10 åren har svenska arbetsplatser använt...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Akademiska Hus storsatsar på fjärrvärme med negativa utsläpp

  För att ta viktiga steg mot klimatneutralitet och skapa än mer hållbara campus, tecknar Akademiska Hus intentionsavtal med Stockholm Exergi för köp av negativa utsläpp från bio-CCS. Minusutsläppen kan användas för att motverka fossila utsläpp som är...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Negativa utsläpp nollar flygets klimatpåverkan

  Redan idag skulle vi kunna flyga med biobaserade flygbränslen som helt eliminerar flygets klimatpåverkan. Nyckeln är att fånga och lagra kol när bränslet produceras. Utsläppen från flyget påverkar klimatet på flera sätt. Därför räcker det inte att...

  • Posted april 17, 2022
  • 0
 • Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar att minska klimatpåverkan

  Byggsektorn har stor klimatpåverkan. Offentliga byggprojekt har goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom sina upphandlingar. Men förutsättningarna för strategisk upphandling i offentliga byggprojekt är bristfällig, visar Upphandlingsmyndighetens undersökning. Det behövs stora förändringar och det är...

  • Posted januari 1, 2022
  • 0
 • Ökad kunskap om byggupphandling minskar klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn har stor klimatpåverkan. Med mer kunskap om strategisk upphandling i byggprojekt kan takten för att nå klimatmålen öka. Upphandlingsmyndighetens nya stöd visar när upphandlingar i ett byggprojekt blir aktuella och hur de görs strategiskt...

  • Posted november 2, 2021
  • 0