All posts tagged "Klimatpåverkan"

 • Akademiska Hus storsatsar på fjärrvärme med negativa utsläpp

  För att ta viktiga steg mot klimatneutralitet och skapa än mer hållbara campus, tecknar Akademiska Hus intentionsavtal med Stockholm Exergi för köp av negativa utsläpp från bio-CCS. Minusutsläppen kan användas för att motverka fossila utsläpp som är...

  • Posted januari 30, 2023
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Negativa utsläpp nollar flygets klimatpåverkan

  Redan idag skulle vi kunna flyga med biobaserade flygbränslen som helt eliminerar flygets klimatpåverkan. Nyckeln är att fånga och lagra kol när bränslet produceras. Utsläppen från flyget påverkar klimatet på flera sätt. Därför räcker det inte att...

  • Posted april 17, 2022
  • 0
 • Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar att minska klimatpåverkan

  Byggsektorn har stor klimatpåverkan. Offentliga byggprojekt har goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom sina upphandlingar. Men förutsättningarna för strategisk upphandling i offentliga byggprojekt är bristfällig, visar Upphandlingsmyndighetens undersökning. Det behövs stora förändringar och det är...

  • Posted januari 1, 2022
  • 0
 • Ökad kunskap om byggupphandling minskar klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn har stor klimatpåverkan. Med mer kunskap om strategisk upphandling i byggprojekt kan takten för att nå klimatmålen öka. Upphandlingsmyndighetens nya stöd visar när upphandlingar i ett byggprojekt blir aktuella och hur de görs strategiskt...

  • Posted november 2, 2021
  • 0
 • Minskad klimatpåverkan inom dryckesbranschen

  Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI). Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045. Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) har idag 57 deltagare. Tillsammans står...

  • Posted september 30, 2021
  • 0
 • Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun

  Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta...

  • Posted december 30, 2020
  • 0
 • Coca-Cola European Partners siktar mot netto noll klimatpåverkan 2040

  Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserar en koncernövergripande klimatstrategi med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Som en del i den nya strategin Action on Climate Now har företaget upprättat en...

  • Posted december 13, 2020
  • 0
 • En av fem oroar sig för klimatförändringarnas påverkan på bostäder

  Hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder är ett ämne som börjat belysas mer på senare tid. En undersökning från SBAB visar att en stor andel personer bosatta i Sverige oroar sig för hur klimatförändringarna kan komma...

  • Posted november 7, 2020
  • 0
 • Ny rapport om dryckesbranschens klimatpåverkan

  Dryckesbranschen använder allt mer återvunnet material, det visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045. I Dryckesbranschens klimatinitiativ deltar 43 dryckesföretag vilket motsvarar 80 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta...

  • Posted september 17, 2020
  • 0