Alla inlägg taggade "Klimatpåverkan"

 • Lättare att välja klimatsmart asfalt med ny kalkylator

  Nu lanserar Peab Asfalt en kalkylator för att beräkna klimatpåverkan från olika asfalteringsprojekt. Kalkylatorn är öppen för alla och syftet är att öka kunskapen om vilka faktorer som har störst betydelse. Företaget hoppas också att verktyget ska...

  • Skrivet februari 18, 2019
  • 0
 • Ekologisk mat är sämre för klimatet

  Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel på grund av att större markarealer krävs. Detta är ett av resultaten i en internationell studie från bland annat Chalmers som har publicerats i tidskriften Nature....

  • Skrivet december 19, 2018
  • 0
 • Många beredda att förändra sitt beteende

  Många beredda att förändra sitt beteende för att minska klimatpåverkan – få vill avstå utlandsresan! Hälften av svenskarna kan tänka sig att sopsortera eller minimera sitt plastanvändande för att minska sin klimatpåverkan. Var fjärde svensk är villig...

  • Skrivet november 2, 2018
  • 0
 • Svenska flygresenärer månar om miljön i teorin

  För andra året i rad har KLM, tillsammans med Ipsos, kartlagt svenskarnas inställning till och syn på flygresandets miljö- och klimatpåverkan. Undersökningen visar på betydande attitydskillnader mellan kvinnor och män i relation till hållbart flygresande.  Kvinnor vill gärna flyga...

  • Skrivet juli 21, 2018
  • 0
 • Halvering av köttkonsumtionen innan 2030

  I Sverige utgör livsmedelskonsumtionen nästan en tredjedel av våra totala klimatutsläpp, maten är också ett område där vi relativt lätt kan minska vår klimatpåverkan kraftigt. Att välja växtbaserad mat framför animalier är direkt avgörande i frågan om...

  • Skrivet juli 16, 2018
  • 0
 • Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

  De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser...

  • Skrivet juni 30, 2018
  • 0
 • Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt

  Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan...

  • Skrivet maj 27, 2018
  • 0
 • Region Örebro läns hållbarhetsarbete ger effekt

  Arbete med hållbarhetsfrågor ger effekt. Det visar redovisningar av Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Region Örebro län har minskat sin klimatpåverkan med nästan en tredjedel sedan 2010. Fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt...

  • Skrivet maj 24, 2018
  • 0
 • Anledningarna till att smarta elnät dröjer

  Smarta elnät har under det senaste decenniet torgförts som en viktig del i arbetet att minska vår klimatpåverkan och öka energieffektiviseringen. Politiker, energibranschen, it- och bostadsbolag har omfamnat denna idé. Studier visar emellertid att vissa medborgare, de...

  • Skrivet mars 4, 2018
  • 0
 • ​Högt förtroende för Sveriges bönder och LRF Örebro tar täten för lägre klimatpåverkan

  Konsumenterna litar på Sveriges bönder, nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att jordbrukarna i Sverige producerar bra mat. Förtroendet är även högt för bonden när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle,...

  • Skrivet juli 13, 2017
  • 0