Linde energi fortsätter minska sin klimatpåverkan

By on 18 augusti, 2020

Tillsammans med sina kunder bidrog Linde energi till att minska koldioxidutsläppen på jorden med 30 700 ton CO2e förra året, det visar företagets årliga klimatbokslut. Utsläppsminskningen motsvarar nästan 1 920 bilresor tur och retur mellan Lindesberg och Örebro, beräknat enligt Naturvårdsverkets verktyg.

– Det är lätt att slentrianmässigt säga att vi är miljövänliga men det vi på Linde energi sysslar med är faktiskt bra på riktigt, framhåller Jens Isemo, vd på Linde energi.

– Ett kvitto på att vi levererar hållbart fick vi när vi under året för första gången utvärderades enligt det ledande utvärderingssystemet EcoVadis och rankades bland de allra bästa jämförda bolagen i energibranschen, fortsätter Isemo.

Linde energis hållbarhetsarbete involverar hela bolaget och utgår från de tre parametrarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där störst fokus ligger på den ekologiska, eller miljömässiga, hållbarheten. Företaget strävar mot att bli helt fossilfria senast år 2025 genom att fokusera på nyckelområden som att använda återvunnen värme, en bränslemix av biobränslen för produktion, drifteffektivitet, minskad miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt öppenhet.

– Vi arbetar sedan tidigare mot målet att ytterligare minska våra fossila utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. Men nu tar vi även ett helhetsgrepp och målsätter samtliga verksamheter i bolaget inom alla hållbarhetskriterier genom EcoVadis hållbarhetsindex, säger Emma Johansson, EHS&S-ansvarig på Linde energi.

– Vår verksamhet bidrar till en bättre miljö genom hållbara och smarta energilösningar. Vi är stolta över att kunna bidra till ett hållbart samhälle genom att med våra energitjänster använda naturens egna resurser på ett klokt sätt, avrundar Johansson.

Den totala konsumtionen måste minska
Vår individuella konsumtion är nu uppe i cirka nio ton koldioxid per person och år i Sverige. Vi måste ner till under två ton för att klara klimatmålen, enligt siffror från Naturvårdsverket. Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar, till exempel investeringar i byggnader, maskiner, boskap och värdeföremål.

För att nå målen måste alla som bor och verkar i Bergslagen med omnejd engagera sig. Linde energis roll är att sprida information och göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val genom att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, som exempelvis laddning av elbilar och nyckelfärdiga solcellslösningar.

Så beräknas klimatbokslutet
Klimatbokslutet redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som presenteras i tre grupper, Scope 1-3:

  • Scope 1 visar direkta utsläpp från den egna verksamheten, till exempel utsläpp från skorstenar.
  • Scope 2 visar indirekta utsläpp från köpt energi. Dessa utsläpp är lika med noll, då Linde energi tagit ett strategiskt beslut att endast köpa in förnybar energi (besparing 2019 = 2 300 ton).
  • Scope 3 visar övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar, exempelvis utsläpp från våra underleverantörer.
  • I gruppen ”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack vara de produkter och tjänster som bolaget levererar och som jämför mot alternativa energikällor.

* Beräkningen av antalet resor mellan Örebro och Lindesberg utgår från en bensindriven bil med en bränsleförbrukning om 0,6 l/mil och att körsträckan är 8 mil tur och retur.

Länet
Örebronyheter

Källa: Linde energi

You must be logged in to post a comment Login