Alla inlägg taggade "Region Örebro Län"

 • Coronaläget – Örebro Län 31 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juni 12, 2021
  • 0
 • Industriell utveckling och omställning – viktigt för att behålla industrin i länet

  För att ligga i industriell framkant och behålla jobben i länet, är det viktigt att vi i Örebro län fortsätter att satsa på industrin. Ett område som är extra intressant är 3D-printing, där Region Örebro län satsar...

  • Skrivet juni 11, 2021
  • 0
 • Så ser vaccinplaneringen ut vecka 24

  Under vecka 24 vaccinerar Region Örebro län med 20 000 doser vaccin. Nu pågår vaccination i fas fyra och personer födda 1981 eller tidigare ska boka tid för vaccination. Under vecka 24 kommer Region Örebro län att...

  • Skrivet juni 11, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 20 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juni 10, 2021
  • 0
 • Region Örebro län leder projekt för att öka tryggheten inom den psykiatriska heldygnsvården

  Tillsammans med fyra andra regioner i Sverige satsar psykiatrin i Region Örebro län på att införa programmet Safewards på psykiatrins vårdavdelningar. Region Örebro län är initiativtagare och står för samordning, utbildning och forskning kring införandet. Safewards Safewards...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Satsning ska underlätta för nya företag

  Örebro län behöver livskraftiga och innovativa företag. Det menar Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd som satsar 1,2 miljoner kronor på att minimera steget mellan idé och verklighet inom näringslivet. – Det finns så otroligt många goda idéer...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 27 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 15 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juni 8, 2021
  • 0
 • Hubb ska stärka och utveckla länets industri

  Industrin i Sverige står inför en stor omställning inom så väl teknik och hållbarhet som kompetens. Inför denna omställning är det viktigt att länets aktörer förbereder sig på bästa sätt. – Industrin utgör en stor del av...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0
 • Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

  Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid kukturnämndens senaste sammanträde fördelades ytterligare cirka 7,7 miljoner...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0