All posts tagged "Region Örebro Län"

 • Kamp mot allt mer svårbehandlad gonorré

  EU utser forskare vid USÖ att leda kampen mot allt mer svårbehandlad gonorré, den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré ökar i förekomst och riskerar att bli obehandlingsbar på grund av antibiotikaresistens. Professor Magnus Unemo vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Ekonomiskt stöd för länets konsertarrangörer

  Region Örebro län inrättar ekonomiskt stöd för länets konsertarrangörer, nu ska det professionella musikområdet stärkas. Det menar Region Örebro läns kulturnämnd som beslutade om ett årligt stöd på 150 000 kronor till länets konsertarrangörer. – Vi arbetar...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Stöd till kultur i resurssvaga områden

  Region Örebro län avsätter 700 000 kronor till länets kulturskolor så att de kan bedriva verksamhet i resurssvaga områden under åren 2023-2025, det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde. – Kulturskolan bedriver en mycket bra verksamhet där barn...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • HissCentralen vinner stor upphandling för Region Örebro Län

  HissCentralen har nyligen vunnit en upphandling för Region Örebro Län, gällande löpande service och underhåll av cirka 160 hissar. Det nya samarbetet startar 1 juni 2023 och beräknas pågå 2 år med möjlighet till förlängning om 1...

  • Posted juni 5, 2023
  • 0
 • 5 miljoner till forskning om psykisk ohälsa hos äldre

  En stor folkhälsoutmaning är depression hos äldre, behovet är stort av effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Forskargruppen för projektet DepActive har beviljats 5 miljoner kronor av Forte för...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Försämring i ungas mående och tobaksvanor

  De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak, men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • ”Kulturella kraftfält på landsbygden” får fortsatt stöd

  Kulturrådet har fördelat totalt 31 miljoner kronor i bidrag för regional kulturverksamhet till 78 aktörer i Sverige, däribland Region Örebro Län som får 550.000 kronor i fortsatt stöd till projektet ”Kulturella kraftfält på landsbygden” och Gala Dance...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Nina Höijer har valts till ordförande i Tåg i Bergslagen

  Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns kollektivtrafiknämnd, har valts till ny ordförande i Tåg i Bergslagen. – Tåg i Bergslagen är en viktig aktör på den mellansvenska järnvägen som knyter samman de fyra länen Örebro,...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Helikoptrar från försvarsmakten blir vanligare syn

  Helikopterflottiljens Blackhawk kommer att bli en vanligare syn framöver i centrala Örebro, det är besättningen som kommer öva landningar på helikopterplattan vid Universitetssjukhuset Örebro. Syftet är att öva på samverkan mellan civil och militär sjukvård och nya...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0
 • Sugen på solceller fråga din kommun

  Utbyggnaden av solel fortsätter att öka i snabb takt i Örebro län, där den totala installerade effekten ökade med 58 procent från föregående år. Högre elpriser ökar efterfrågan och intresset att installera solceller på sin egen fastighet,...

  • Posted maj 24, 2023
  • 0